Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
 

 

Chiều ngày 21/8/2019, tại Ban Dân tộc Thành phố, Chi bộ cơ quan Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng, Phó Trưởng Phòng LLCT-Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội giới thiệu các nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 10, khóa XII; khái quát các nội dung khi tiến hành Đại hội các cấp, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; tiêu chuẩn cấp ủy viên; thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy; quy trình nhân sự cấp ủy; thực hiện bầu cử trong đại hội.

Bên cạnh đó, đồng chí đã dành nhiều thời gian để giới thiệu các nội dung cơ bản Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Thông qua hội nghị, đã giúp cho đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Ban Dân tộc nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 khóa XII, trên cơ sở đó mỗi đảng viên, công chức, người lao động Ban nâng cao nhận thức, phát huy trí tuệ, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.


Tin, ảnh: Mai Phương

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:30:00
ngày 2021-06-23