Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
 
  •   Sáng ngày 14/10/2019, Ban Dân tộc Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Phúc Hải - Phó Trưởng Ban Dân tộc và đồng chí Nguyễn Ánh Dương - Phó Trưởng Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các phòng chức năng và toàn thể công chức thuộc Ban; các đồng chí đại diện Văn phòng HĐND-UBND huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức và Phòng Dân tộc huyện Ba Vì.

  • Theo báo cáo tại Hội nghị, 9 tháng qua, ngành công tác dân tộc từ Thành phố đến cơ sở đã triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Trung ương và Thành phố về công tác dân tộc. Ban Dân tộc đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp Thành phố lần thứ III; Tham mưu Thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III; giúp UBND Thành phố chỉ đạo 4 huyện là Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp huyện thành công theo đúng hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu của Thành phố...

  • Ban đã phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND Thành phố tại 4 huyện có các xã dân tộc miền núi, tham mưu đề xuất UBND Thành phố xem xét tiếp tục đầu tư cho các dự án thuộc Kế hoạch 138/KH-UBND; Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/11/2018 của UBND Thành phố về thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho gần 1.400 lượt người thuộc các hộ nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã dân tộc, miền núi huyện Ba Vì; Phối hợp với 5 huyện tổ chức 12 lớp tập huấn công tác dân tộc và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 2.500 lượt người là cán bộ làm công tác dân tộc từ huyện đến cơ sở, người có uy tín, người DTTS tiểu biểu; Tổ chức lớp tập huấn công tác thanh tra cho các đồng chí lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND và công chức phụ trách công tác dân tộc của 4 huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ; Phòng Dân tộc Ba Vì và lãnh đạo và công chức làm công tác dân tộc thuộc 14 xã dân tộc miền núi của Thành phố; Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS thành phố Hà Nội và tổ chức cho đoàn người có uy tín tiêu biểu đi thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ đảm bảo an toàn, hiệu quả.

  • Ban đã tham mưu dự thảo báo cáo của UBND Thành phố về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về công tác phát triển giáo dục và đào tạo vùng DTTS và miền núi; Báo cáo đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc, miền núi; Báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018; Phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới, cung cấp dữ liệu phục vụ triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018-2020. Đồng thời, thực hiện tốt công tác nắm tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn các xã vùng dân tộc, miền núi; Tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS tại huyện Thạch Thất.

  • Bên cạnh đó, công tác đối ngoại được tăng cường, Ban đã đón tiếp các đoàn đại biểu là những cán bộ làm công tác dân tộc và người có uy tín tiêu biểu các tỉnh: Lai Châu, Cà Mau, Hà Giang, Bắc Giang, Lào Cai, Bắc Kạn, Kon Tum, Phú Yên, Nghệ An đến thăm và trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác dân tộc; Phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Thành phố và UBND huyện Quốc Oai đón tiếp chu đáo Đoàn cán bộ cấp của của Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia; Tiếp đón Đoàn Thái Lan tới thăm quan và học tập mô hình phát triển kinh tế, du lịch, sinh thái, đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào DTTS huyện Ba Vì.

  • Tại các huyện có các xã dân tộc, miền núi cũng đã chủ động trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc. Đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện. Tích cực phối hợp tham gia chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu các DTTS Thành phố.


  • Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/11/2018 của UBND Thành phố, huyện Thạch Thất đã giải ngân được 660 triệu đồng cho 18 hộ nghèo DTTS vay hỗ trợ phát triển kinh tế; huyện Mỹ Đức cho 94 hộ vay với hơn 4 tỷ đồng. Thực hiện chính sách đối với người có uy tín, huyện Ba Vì, huyện Chương Mỹ đã tổ chức cho đoàn người có uy tín đi thăm quan, học tập, nghiên cứu thực tế tại một số tỉnh miền Trung...

  • Điều hành thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ánh Dương - Phó Trưởng Ban Dân tộc đề nghị, bên cạnh việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết công tác dân tộc, các đại biểu cần tập trung chỉ ra những khó khăn, vướng mắc cùng những hạn chế, tồn tại trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của địa phương.


Đồng chí Nguyễn Ánh Dương - Phó Trưởng Ban Dân tộc điều hành phần thảo luận tại Hội nghị


  • Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao thành công Đại hội đại biểu các DTTS Thành phố lần thứ III. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị Thành phố sớm ban hành quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho các hộ gia đình trên địa bàn huyện làm cơ sở xác định số hộ thiếu đất sản xuất để triển khai thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/11/2018 của UBND Thành phố về thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị Thành phố hỗ trợ các xã xây dựng nhà văn hóa để đồng bào có nơi sinh hoạt cộng đồng...


Phó Trưởng Ban Dân tộc Nguyễn Phúc Hải kết luận hội nghị


  • Kết luận tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân tộc Nguyễn Phúc Hải đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc từ Thành phố đến cơ sở trong 9 tháng đầu năm, đã trực tiếp góp phần thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc, tiêu biểu là tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp Thành phố. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Trưởng Ban cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, thiếu sót và yêu cầu cán bộ làm công tác dân tộc từ Thành phố đến cơ sở phải chủ động, tích cực trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác dân tộc trong 3 tháng cuối năm 2019. Theo đó, phải bám sát sự chỉ đạo của UBDT, của Thành phố, của các huyện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cả năm 2019. Trọng tâm là làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Chương trình tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu; Tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc miền núi; đẩy mạnh việc bảo tồn, khôi phục và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS; Sâu sát cơ sở nắm, giải quyết kịp thời các vấn đề còn vướng mắc và mới phát sinh góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Tin, ảnh: Đạt Giang

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

35oC

Độ ẩm: 56%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 13:30:00
ngày 2020-05-25