Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Năm 2019 công tác Dân tộc của Thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen

 Sáng ngày 07/01/2020, tại huyện Ba Vì, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Dân tộc Thành phố

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Dân tộc Thành phố

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Dân tộc Thành phố

 • Đến dự và chia vui với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc của Thành phố và đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô, đại diện lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Phan Văn Hùng - Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; Lưu Văn Đức - Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Quang Đức - Vụ trưởng Vụ Địa phương I - UBDT; đại diện lãnh đạo Thành phố có đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; các đồng chí đại diện các sở, ban, ngành của Thành phố; các đồng chí lãnh đạo đại diện Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ba Vì; đại diện cán bộ làm công tác dân tộc các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ và các xã vùng dân tộc, miền núi và toàn thể công chức, người lao động Ban Dân tộc Thành phố.

 • Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Dân tộc Thành phố khẳng định: Năm 2019, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô có nhiều thuận lợi, nổi bật là: Trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2019 nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước đạt, vượt kế hoạch đề ra, trong đó kinh tế tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua; Kinh tế - xã hội phát triển là điều kiện quan trọng bậc nhất để thực hiện tốt các chính sách dân tộc. Hai là, công tác dân tộc và chính sách dân tộc được Đảng, Nhà nước và Thành phố quan tâm đặc biệt và có sự chỉ đạo sát sao của UBDT, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp trong Thành phố. Ba là, năm diễn ra Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp Thành phố lần thứ III, đã và đang mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho đồng bào các DTTS và đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc của Thủ đô ở cả trước, trong và sau Đại hội.

 • Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc Thủ đô đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBDT, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, xây dựng kế hoạch công tác với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Vì vậy, công tác dân tộc Thủ đô giành được kết quả đáng phấn khởi: Tất cả các nhiệm vụ Thành phố giao cho Ban Dân tộc đều hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ, không có nhiệm vụ nào chậm, muộn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu Thành phố đề ra; Chủ đề công tác năm 2019 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” được triển khai nghiêm túc và hiệu quả; Tham mưu việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp Thành phố lần thứ III được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao; Các chính sách dân tộc được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đặc biệt là tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 138 của UBND Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS Thủ đô giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn các địa phương thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/11/2019 của UBND Thành phố về thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020; Tổ chức Hội nghị tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương người có uy tín tiêu biểu có nhiều đổi mới sáng tạo; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng sâu rộng và đổi mới về nội dung, hình thức mang lại hiệu quả thiết thực. Bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy. Tổng điều tra dân số, nhà ở và điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS trên địa bàn Thủ đô đã nắm vững đặc điểm, tình hình, thành phần, số lượng DTTS trên địa bàn từng địa phương, đơn vị; Công tác đối ngoại được tăng cường, Ban đã đón tiếp các đoàn cán bộ cao cấp của các nước Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc... đến thăm và trao đổi kinh nghiệm về công tác dân tộc; đón hơn 20 đoàn người có uy tín và cán bộ làm công tác dân tộc các tỉnh bạn đến thăm và trao đổi học tập kinh nghiệm. Đồng thời Ban cũng tổ chức Đoàn cán bộ làm công tác dân tộc và người có uy tín tiêu biểu của Thành phố đi tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm ở các tỉnh, thành phố đảm bảo an toàn và hiệu quả...

 • Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc nhấn mạnh: Những kết quả trên đã góp phần quan trọng nhằm phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền trên địa bàn Thành phố. Bộ mặt nông thôn miền núi đổi thay tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS được cải thiện rõ rệt, đồng bào phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp trong Thành phố...

 • Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Dân tộc đề nghị các đại biểu dự Hội nghị cần đánh giá, phân tích đầy đủ, khách quan kết quả đạt được, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019, những nhiệm vụ, trọng tâm cùng các giải pháp thực hiện trong năm 2020.
 • Tại Hội nghị, ý kiến của các đại biểu đã thể hiện rõ vai trò, tình cảm, trách nhiệm đối với công tác dân tộc và đồng bào các dân tộc thiểu số, có những đóng góp cụ thể, thiết thực vào dự thảo Báo cáo của Ban Dân tộc Thành phố.

 • Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao việc thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2019 của ngành công tác dân tộc. Đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, nòng cốt là Ban Dân tộc bám sát chỉ đạo của lãnh đạo UBDT, của UBND Thành phố để triển khai tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc; Làm tốt công tác tham mưu cho UBND Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn ổn định an ninh trật tự ở vùng dân tộc, miền núi Thủ đô. Đề nghị Ban Dân tộc thành phố Hà Nội chủ động tham mưu lãnh đạo Thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; phối hợp tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II…

 • Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Dân tộc đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBDT, UBND Thành phố. Đề cập đến nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Nguyễn Tất Vinh nhấn mạnh: Năm 2020, Thủ đô và đất nước có nhiều sự kiện chính trị trọng đại và là năm có nhiều kỷ niệm lớn. Năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Năm tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II. Năm triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi theo Nghị quyết 88/NQ-QH của Quốc hội. Năm cuối thực hiện Kế hoạch 138/KH-UBND của UBND Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020... Nhiệm vụ đề ra cho đội ngũ làm công tác dân tộc của Thủ đô rất nặng nề. Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc Thành phố đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ Thành phố đến cơ sở phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế; nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sâu sát cơ sở; chủ động, tích cực tham mưu đề xuất cho lãnh đạo Thành phố ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc của Trung ương và của Thành phố, đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thành phố phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, góp phần xây dựng Thủ đô giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

 • Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Dân tộc và cá nhân đồng chí Trưởng Ban Dân tộc vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trưởng Ban Dân tộc Thành phố đã tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

 • Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc Thành phố và huyện Ba Vì đã tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng đồng chí Phan Văn Hùng - Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT được nghỉ quản lý theo quy định của Nhà nước.

 • Với tình cảm, sự quan tâm chăm lo Tết Canh Tý 2020, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, đồng chí Trưởng Ban Dân tộc Thành phố và đồng chí Bí thư Huyện ủy Ba Vì đã tặng quà Tết cho 30 người có uy tín và hộ gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của huyện Ba Vì./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc biểu dưỡng những thành tích, kết quả mà Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã đạt được

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Dân tộc Thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Phúc Hải - Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố trình bầy Báo cáo Tổng kết công tác dân tộc năm 2019, nhiệm vụ năm 2020Đồng chí Nguyễn Ánh Dương - Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố điều hành phần thảo luận tại Hội nghị

Đồng chí Bạch Công Tiến - Chủ tịch UBND huyện Ba Vì nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách dân tộc của huyện

Đồng chí Lý Duy Xuân - Trưởng Ban Đoàn kết Thanh niên Địa bàn Dân cư, Thành đoàn Hà Nội nói về hiệu quả trong công tác phối hợp giữa Thành đoàn và Ban Dân tộc Thành phốĐồng chí Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Dân tộc Thành phố trao tặng Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Đồng chí Nguyễn Phúc Hải - Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố và đồng chí Nguyễn Ánh Dương - Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố trao tặng Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc Thành phố cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố tặng quà cho người có uy tín và hộ gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của huyện Ba Vì

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Dân tộc Thành phố và đồng chí Dương Cao Thanh - Bí thư Huyện ủy Ba Vì tặng quà cho người có uy tín và hộ gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của huyện Ba Vì

Đại diện huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức chúc mừng Ban Dân tộc Thành phố

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Dân tộc Thành phố và đồng chí Dương Cao Thanh - Bí thư Huyện ủy Ba Vì tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng đồng chí Phan Văn Hùng - Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT được nghỉ quản lý theo quy định của Nhà nướcTiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

Tiết mục múa của đồng bào dân tộc Mường huyện Ba Vì

Đội cồng chiêng của huyện Ba Vì chào mừng các đại biểu đến dự Hội nghị

Tin: Kim Nguyên

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

35oC

Độ ẩm: 44%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:30:00
ngày 2021-06-19