Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hà Nội đạt nhiều kết quả trong thực hiện chính sách đối với người có uy tín
 
 •   Đó là khẳng định của Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Tất Vinh tại Hội nghị Tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số do Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức sáng ngày 17/12/2019 tại Hà Nội.

 • Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Dân tộc Thành phố cho biết: Thành phố Hà Nội có 14 xã vùng dân tộc, miền núi với 153 thôn, có 152 người có uy tín (NCUT). Có 38 người là trưởng thôn, 43 người là cán bộ nghỉ hưu, 32 người sản xuất kinh doanh giỏi, 3 người là thầy mo - thầy cúng, 1 già làng và 65 NCUT tham gia các lĩnh vực khác.

 • Trong những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô luôn được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo. Cùng với việc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của Trung ương, Thành phố còn ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của Thủ đô. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn vùng dân tộc, miền núi đã có sự thay đổi rõ rệt; tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm... được đầu tư xây dựng; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS được cải thiện.

Ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị


 • Năm 2019, các chính sách dân tộc trong đó có chính sách đối với NCUT được Ban Dân tộc thành phố Hà Nội thực hiện đầy đủ, kịp thời đó là cơ sở, là động lực để người có uy tín phát huy vai trò, trách nhiệm của mình ở nơi cư trú.  Để cung cấp thông tin cho NCUT, Ban Dân tộc đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho NCUT về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội và đất nước; một số chính sách dân tộc thực hiện tại vùng dân tộc, miền núi Thủ đô và các dân tộc thiểu số Việt Nam trong thời đại cách mạng 4.0. Ban đã tổ chức cho 50 NCUT tiêu biểu đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh miền Trung và Nam Trung bộ. Qua đó, NCUT có thêm thông tin, kiến thức để từ đó bằng uy tín và trách nhiệm của mình tham gia vận động đồng bào thực hiện tốt các phong trào thi đua, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đi đầu trong công tác vận động, hướng dẫn đồng bào tích cực phát triển sản xuất nhằm giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn đoàn kết dân tộc. 


 • Bên cạnh việc duy trì có nề nếp, chất lượng chế độ cung cấp thông tin, Ban Dân tộc quan tâm, chăm lo hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với NCUT. Trong năm 2019, Ban đã phối hợp với 5 huyện (Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ) thăm hỏi, tặng quà Tết cho 152 NCUT. Thăm hỏi, hỗ trợ 14 NCUT bị ốm đau, 1 gia đình đồng bào DTTS gặp khó khăn…

 • Để đạt được kết quả trên, ngoài sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự chủ động tham mưu của Ban Dân tộc Thành phố, còn có phần đóng góp tích cực của người có uy tín trong đồng bào DTTS. NCUT đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội, thực sự là “chỗ dựa” quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Người có uy tín Thủ đô đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đi đầu trong các phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, củng cố bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư. Người có uy tín đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc vận động cộng đồng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Bằng uy tín của mình, những người có uy tín đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, vận động đồng bào dân tộc xóa bỏ tập tục mê tín dị đoan, không theo các tà đạo, nhiều người có uy tín đã chủ động hiến đất góp phần xây dựng Nông thôn mới, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

 • Người có uy tín đã tích cực tuyên truyền vận động đồng bào tại nơi cư trú tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”; tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, không tham gia vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; không tin, không nghe, không làm theo những luận điệu lôi kéo, kích động của kẻ xấu; không theo các tà đạo... Do đó, tình hình chính trị, an ninh, trật tự xã hội vùng DTTS luôn được đảm bảo ổn định.

 • Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc đối với NCUT, Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Tất Vinh cho biết: Sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của NCUT; tạo điều kiện để NCUT phát huy vai trò, uy tín trong cộng đồng. Bên cạnh đó, thực hiện nhân rộng các nhân tố điển hình tiên tiến là NCUT. Cùng với triển khai và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với NCUT, Ban Dân tộc Thành phố sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá và tổ chức thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm đúng quy định.

 • Nét mới tại Hội nghị tổng kết năm 2019 là Ban Tổ chức đã dành thời gian mời một số đại biểu NCUT lên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

 • Ghi nhận, biểu dương NCUT trong đồng bào DTTS, tại hội nghị, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố đã khen thưởng cho 30 NCUT tiêu biểu xuất sắc có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô.

Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Nguyễn Tất Vinh trao tặng Giấy khen cho các đại biểu người có uy tín tiêu biểu tại Hội nghị


 • Trước đó, chiều 16/12/2019, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông đã tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội, do ông Nguyễn Ánh Dương, Phó Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn.

 • Thay mặt Đoàn, ông Nguyễn Ánh Dương, Phó Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã báo cáo với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông về tình hình thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thành phố. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội, các chính sách dân tộc được thực hiện toàn diện, đúng kế hoạch đề ra. Với Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố đã dành nhiều nguồn lực để chăm lo cho đội ngũ người có uy tín với nhiều chính sách cụ thể, thiết thực như cung cấp thông tin, cấp phát báo chí; tổ chức thăm quan, trao đổi kinh nghiệm; thăm hỏi vào các dịp lễ, Tết… Qua đó, đội ngũ người có uy tín của Thành phố đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông phát biểu tại buổi gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín của Thủ đô...

... và trao quà cho người có uy tín tại buổi gặp mặt


Các đại biểu người có uy tín dự buổi gặp mặt

 • Tại buổi gặp mặt, các đại biểu người có uy tín đã đề xuất tới lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tham mưu cho Chính phủ có những chính sách về đào tạo nghề cho con em đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ kinh phí để duy trì các lớp truyền dạy, bảo tồn chữ viết của đồng bào dân tộc… 

 • Trong không khí đầm ấm của buổi gặp mặt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội và nhấn mạnh, thủ đô Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước thực hiện tốt chính sách dân tộc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông mong muốn đội ngũ người có uy tín thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương.

 • Nhân dịp này, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đã tặng quà của Ủy ban Dân tộc cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội./.

Tin, ảnh: Đạt Giang

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 13:00:00
ngày 2020-09-23