Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Cụm thi đua số VI thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2020

         Chiều ngày 03/3/2020, tại Ban Dân tộc thành phố Hà Nội, Cụm thi đua số VI Thành phố  tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và ký giao ước thi đua năm 2020.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị và lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố bắt tay giao ước thi đua

Đại diện lãnh đạo các đơn vị và lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố bắt tay giao ước thi đua

 1.   Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua số VI, dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Thịnh, Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố, các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 6 đơn vị: Văn phòng UBND Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra Thành phố, Trung tâm xúc tiến Đầu tư thương mai và Du lịch và các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Ban Dân tộc Thành phố.

 2. Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố, Cụm trưởng Cụm thi đua số VI đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tổ chức hội nghị, giới thiệu những nội dung cơ bản của nội dung giao ước thi đua năm 2020; kế hoạch hoạt động; dự thảo Quy chế hoạt động; bảng chấm điểm của Cụm. Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua các văn bản nói trên.

 3. Tiếp tục cụ thể hóa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua yêu nước, trong năm 2019 các đơn vị trong Cụm đã xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận; phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để Cụm thi đua số VI thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Xác định năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020), năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các đơn vị trong Cụm thống nhất với mục tiêu: Thi đua thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong Cụm.

 4. Thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”. Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính. Phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị trong Cụm Thi đua có sáng kiến cải cách hành chính. Tối thiểu 95% số hồ sơ liên quan đến TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn. 100% cơ quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt. 100% các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông, được công khai, minh bạch theo quy định. Tối thiểu 80% TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4... 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện đối thoại với người dân về các vấn để có liên quan tới giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị ít nhất 02 lần/năm.

 5.  Không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, người lao động; tổ chức giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm, văn nghệ, thể thao giữa các đơn vị trong Cụm; trao đổi kinh nghiệm mô hình hay để các đơn vị cùng học tập và nghiên cứu. Động viên công chức, viên chức, người lao động trong Cụm năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn hăng hái thi đua trong công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chú trọng xây dựng, phát triển điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong toàn Thành phố. Mỗi đơn vị tự xây dựng kế hoạch, phát động phong trào và thực hiện với khí thế sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

 6. Nhằm mục đích xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và thể hiện sự quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020, tại Hội nghị đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua đã ký giao ước thi đua năm 2020.

 7. Một số hình ảnh tại Hội nghị:


 8. Toàn cảnh Hội nghị

 1. Đ/c Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố ký giao ước thi đua

 1. Đ/c Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chánh Thanh tra Thành phố ký giao ước thi đua

 1. Đ/c Nguyễn Nam Hải, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố ký giao ước thi đua

 1. Đ/c Nguyễn Thị Liễu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ ký giao ước thi đua

 1. Đ/c Bùi Duy Quang, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư thương mai và Du lịch ký
  giao ước thi đua


Lưu Thanh Hà

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

36oC

Độ ẩm: 42%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:00:00
ngày 2021-07-27