Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, đoàn kết, chuẩn bị chu đáo Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025
 
  •   Đó là khẳng định của đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Tất Vinh tại buổi sinh hoạt chuyên đề “Nêu cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025”.

  • Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy Hà Nội và Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội (Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8/7/2019 của Thành ủy Hà Nội; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU ngày 19/11/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy; Kế hoạch số 113-KT/ĐUK ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Hướng dẫn số 25-HD/ĐUK ngày 26/11/2019 của Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Kế hoạch số 113-KT/ĐUK), nhận thức sâu sắc công tác chuẩn bị nhân sự là một trong những khâu có ý nghĩa quyết định tới thành công của Đại hội, sáng ngày 06/3/2020, tại cơ quan Ban Dân tộc Thành phố, Chi bộ Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi sinh hoạt tập trung bàn và cho ý kiến về công tác nhân sự Đại hội Chi bộ Ban nhiệm kỳ 2020-2025.

  • Sau khi nghe các đảng viên trong Chi bộ phát biểu thảo luận, đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội phát biểu kết luận nhấn mạnh, chúng ta cần nhận thức rõ:

  • - Cùng với việc chuẩn bị tốt các văn kiện Đại hội thì công tác nhân sự cấp ủy là một việc rất quan trọng của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần thực hiện theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Thành ủy Hà Nội và của Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố.

  • - Quy trình công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, bảo đảm đủ tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban. Trên cơ sở nguồn cán bộ tái cử và nguồn cán bộ đã được quy hoạch, Chi ủy khóa mới cần vừa phải coi trọng chất lượng, vừa đảm bảo có số lượng và cơ cấu hợp lý, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; không nhất thiết phòng chức năng nào cũng phải có người tham gia cấp ủy, chú ý cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Những đảng viên được giới thiệu vào cấp ủy khóa mới phải thật sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, triển vọng, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cơ hội chủ nghĩa.

  • - Đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội yêu cầu các đảng viên trong Chi bộ không xem Đại hội là công việc của cấp ủy, của những bộ phận và cá nhân được phân công, mà phải xác định Đại hội Chi bộ là công việc, trách nhiệm của mỗi đảng viên, bảo đảm thống nhất về nhận thức, tư tưởng, chuẩn bị nhân sự cấp ủy theo đúng phương châm: Kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc để lựa chọn được những đảng viên thực sự tiêu biểu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong giai đoạn mới./.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề:


Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Đồng chí Trịnh Xuân Tứ, Chi ủy viên đọc Báo cáo đề dẫn

Đồng chí Dương Văn Thi, Chánh Thanh tra Ban phát biểutại buổi sinh hoạt chuyên đề


Tin, ảnh: Mai Phương

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:00:00
ngày 2020-09-23