Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Một số quy định mới về công tác văn thư tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
 

        Ngày 05/3/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP với 7 chương, 38 điều, 6 phụ lục quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị định này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.


        Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ra đời đã cơ bản kế thừa các quy định trước đây về công tác văn thư; bên cạnh đó, Nghị định này có một số điểm mới để đáp ứng yêu cầu thực tế trong công tác hiện nay, cụ thể như:


       - Quy định giá trị pháp lý của văn bản điện tử: Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền  và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc của văn bản giấy.

      - Quy định về sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.


      - Viện dẫn các văn bản: Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại, số, ký hiệu của văn bản, thời gian ban hành văn bản, tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và trích yếu nội dung văn bản (đối với Luật và Pháp lệnh chỉ ghi tên loại và tên của Luật, Pháp lệnh); trong các lần viện dẫn tiếp theo, chỉ ghi tên loại và số, ký hiệu của văn bản đó.


      - Quy định về các trường hợp bắt buộc phải viết hoa trong văn bản hành chính: Viết hoa vì phép đặt câu; viết hoa danh từ riêng chỉ tên người; viết hoa tên địa lý; viết hoa tên cơ quan, tổ chức; viết hoa các trường hợp khác, chi tiết được quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số số 30/2020/NĐ-CP.


      - Quy định về cách viết tắt trong văn bản hành chính có thay đổi so với quy định trước đây như: Bản ghi nhớ (BGN), Bản thỏa thuận (BTT), Giấy nghỉ phép (GNP)… chi tiết tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.
    …

        Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành thay thế cho Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.


        Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã triển khai, quán triệt đầy đủ nội dung của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP đến toàn thể công chức của cơ quan để nghiên cứu và tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định./.


(Tham khảo toàn văn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư tại file đính kèm)


Lê Hưng

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 71%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:30:00
ngày 2022-08-13