Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban hành Quyết định thanh tra thực hiện chính sách dân tộc năm 2020
 
 
Thực hiện Quyết định số 143/QĐ-BDT, ngày 29/11/2019 của Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020; ngày 12/5/2020, Trưởng ban Dân tộc Thành phố ban hành Quyết định số 34/QĐ-BDT về việc thanh tra thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội và thành lập Đoàn thanh tra; tại Quyết định, Trưởng ban Dân tộc Thành phố đã giao cho Đoàn thanh tra tổ chức cuộc thanh tra theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, chính xác và không cản trở đến các hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra (có Quyết định số 34/QĐ-BDT kèm theo)./. 


Tin bài: Nguyễn Đình Thặng

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

35oC

Độ ẩm: 44%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:30:00
ngày 2021-06-19