Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tháng 5 nhớ Bác!
 

 

Cách đây tròn 130 năm, ngày 19/5/1890, non sông đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam ta đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Công lao trời biển của Người được toàn dân đời đời khắc ghi. Người mãi mãi soi đường cho chúng ta đi tới tương lai tươi sáng.


Sinh thời, trước cảnh đất nước chìm trong lầm than nô lệ, khi mới ở tuổi 21, Người đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình ra đi tìm đường cứu dân, cứu nước. Người bôn ba năm châu bốn biển và đã đến với Chủ nghĩa Mác- Lê-nin, tìm thấy ở học thuyết khoa học và cách mạng của thời đại con đường giành độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.


Từ đó, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hiểm nguy, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mở ra thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam. Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành chủ nhân của một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trung với nước, hiếu với dân, trọn đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, đem lại độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Mỗi chiến công và thành tựu mà Đảng ta và dân tộc ta giành được đều bắt nguồn từ công lao trời biển và gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Bác đã để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau một di sản hết sức quý báu và vô giá, đó là: Thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cả thế giới công nhận và tôn vinh. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta và vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời đầy oanh liệt, gian khổ hy sinh vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo. Tên tuổi và sự  nghiệp của Người đã và sẽ còn mãi mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta.

 

Người làm việc trong hang đá tại Việt Bắc vào năm 1951, khi cuộc kháng chiến chống Pháp đang trong thời gian ác liệt nhất

Hơn 50 năm qua, kể từ khi Người về cõi vĩnh hằng, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Ðảng ta đã nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Ðất nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Ðộc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên rất nhiều, tạo tiền đề để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn theo con đường xã hội chủ nghĩa; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đúng như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Đất nước ta chưa có bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và uy tín như ngày nay”.


Hàng năm, ngày 19/5 đã trở thành ngày lễ thiêng liêng nhất của cả dân tộc. Trong tâm khảm của các thế hệ người Việt Nam đều bồi hồi xúc động tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đến Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Càng nhớ thương Bác, trân trọng và ghi sâu công lao trời biển của Người, trên cơ sở nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta càng phải ra sức phấn đấu học tập và noi theo tấm gương sáng ngời của Người.Tháng Năm về nhớ Bác, tự hào về Bác, tập thể Lãnh đạo Ban, công chức, người lao động Ban Dân tộc Thành phố đoàn kết, thống nhất, quyết tâm học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức làm theo lời Bác dạy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, vận dụng sáng tạo và thực hiện có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong tháng Năm đầy ý nghĩa này, công chức, đảng viên Chi bộ Ban Dân tộc Thành phố đang vui mừng, phấn khởi chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh dấu, nhìn lại một chặng đường phát triển của Chi bộ và đề ra mục tiêu, phương hướng phấn đấu cho thời gian tới của Chi bộ Ban Dân tộc thành phố Hà Nội .


Thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mừng sinh nhật Bác, thể hiện lòng biết ơn vô hạn với Bác, toàn thể công chức, đảng viên và người lao động của Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội càng thấm nhuần tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quyết tâm, chủ động sáng tạo, vượt lên mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, dấy lên phong trào thi đua góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Ðại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đó chính là món quà Tháng 5 dâng Bác, thiết thực mừng ngày sinh của Người!


Nguyễn Thị Thanh Hải

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 78%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:36:09
ngày 2023-06-03