Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

: Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

 Ngày 18/5/2020, Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc thành phố Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức. 

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

 Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố; đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh, UVBTV, Trưởng ban Ban Tôn giáo Thành ủy; các đồng chí trong Tổ công tác số 3 của Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố, cùng toàn thể 22 đảng viên của Chi bộ Ban.


Sau phát biểu khai mạc Đại hội của đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Ánh Dương, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Báo có nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô được sự chỉ đạo sát sao của UBDT, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố và sự quan tâm phối hợp của các sở, ban, ngành Thành phố và cấp ủy, chính quyền các địa phương; sự vào cuộc quyết liệt của Chi ủy, lãnh đạo, của đảng viên, công chức cơ quan Ban Dân tộc, đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch... của Trung ương và Thành phố về công tác dân tộc và chính sách dân tộc.


Chủ động, sáng tạo, sâu sát, cụ thể trong lãnh đạo cơ quan tham mưu giúp Thành ủy và UBND Thành phố triển khai thực hiện các chính sách dân tộc kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp Thành phố lần thứ III; Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Dân tộc thành phố Hà Nội và tổng kết 10 năm thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô.


Với đại dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19), Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan kịp thời hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên nắm tình hình dịch bệnh ở vùng dân tộc, miền núi Thủ đô; thành lập đoàn công tác đi kiểm tra việc phòng, chống dịch Covid-19 ở các xã vùng dân tộc, miền núi...


Những kết quả đạt được của công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc của Thành phố trong giai đoạn vừa qua đã góp phần rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa vùng dân tộc, miền núi và vùng đồng bằng trên địa bàn Thủ đô, góp phần nâng cao niềm tin của đồng bào dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Thành phố; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 


Công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được thực hiện thường xuyên thông qua việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Chi bộ. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra, giám sát được Chi bộ thực hiện nghiêm. Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng bộ Khối, Chi ủy xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát, trong đó nhấn mạnh vai trò tự kiểm tra, giám sát của đảng viên. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được thực hiện trên nguyên tắc coi trọng chất lượng. Công tác lãnh đạo đoàn thể được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó, sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Chi bộ được giữ vững và ngày càng được nâng cao.


Kết quả 5 năm liền Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban Dân tộc nhiều năm được Trung ương và Thành phố tặng Bằng khen, Cờ thi đua.


Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 đó là: Lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Thành phố về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/CP ngày 15/2/2020 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố xây dựng chính sách đặc thù cho vùng dân tộc, miền núi của Thành phố.


Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của UBND Thành phố về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng dân tộc thiểu số của Thủ đô Hà Nội.


Tăng cường và đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, chính sách, đề án phát triển kinh tế - xã hội ở vùng DTTS. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS; chính sách đối với người có uy tín. Chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...


Trong công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hàng năm Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; có ít nhất 2 năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên trong Chi bộ, phấn đấu 100% đảng viên Chi bộ được học tập Nghị quyết của Đảng. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng để xem xét kết nạp được từ 01 đảng viên trở lên. Lãnh đạo cơ quan giữ vững danh hiệu “cơ quan đạt chuẩn văn hoá”. Công đoàn đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.


Đại hội đã sôi nổi thảo luận và nhất trí cao với kết quả lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020 và các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025.


Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Ban Dân tộc đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần vào kết quả thực hiện thành công các nhiệm vụ của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố.


Đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố thống nhất cao với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội đề ra, đồng thời đề nghị Chi bộ Ban Dân tộc cần phát huy và tiếp tục có những đổi mới trong sinh hoạt, lãnh đạo của Chi bộ, đảm bảo các đảng viên nắm rõ các Nghị quyết của Đảng để vận dụng vào thực tế công tác chuyên môn của Ban.


Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng.


Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của công đoàn.


Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng.


Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Chi ủy Chi bộ Ban Dân tộc, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Tất Vinh và đồng chí Nguyễn Ánh Dương được tín nhiệm bầu lại làm Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.


Đại hội cũng bầu 01 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.


Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp./.


Một số hình ảnh tại Đại hội:


Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2015-2020 và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025


Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc Đại hộiĐồng chí Nguyễn Ánh Dương, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mớiĐoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu cử Chi ủy khoá mớiChi ủy Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm vụCác đại biểu dự Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025Đồng chí Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng ban phát biểu tham luận tại Đại hội

Đồng chí Dương Văn Thi, Chánh Thanh tra, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban phát biểu tham luận tại Đại hội

Đồng chí Chu Văn Tĩnh, Chánh Văn phòng Ban phát biểu tham luận tại Đại hội

Đồng chí Lê Thanh Thắng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Chính sách dân tộc thông qua Nghị quyết Đại hội

Mai Phương - Kim Nguyên

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

35oC

Độ ẩm: 42%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:00:00
ngày 2021-06-19