Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Dân tộc thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua hướng tới Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025
 
  •   Thực hiện lời dạy của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...", "Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua", trong 05 năm qua với chủ đề xuyên suốt là "đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020", các phong trào thi đua yêu nước của Thành phố, ngành, Ban Dân tộc Thành phố đã triển khai sâu rộng, trên mọi lĩnh vực, nội dung và hình thức thi đua ngày càng được đổi mới bám sát vào các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cổ vũ, động viên công chức và người lao động hăng hái thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Thành phố giao góp phần ổn định an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
  • - Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong những năm qua Ban Dân tộc thành phố luôn chú trọng công tác thi đua, khen thưởng và đã có nhiều chuyển biến tích cực, vận động và thu hút được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể công chức và người lao động.

  • - Hưởng ứng các cuộc vận động, phong tràoPhong trào đền ơn đáp nghĩa”,Uống nước nhớ nguồn”... Ban phối hợp với  BCH Công đoàn cơ quan thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách của Ban nhân ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7 và tích cực tham gia, ủng hộ các cuộc vận động do quận và phường sở tại phát động như: Ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nạn nhân chất độc màu da cam, người khuyết tật, quỹ vì người nghèo...

  •           - Công tác tuyên truyền phổ biến việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” đến đảng viên, công chức trong cơ quan được coi trọng 100% đảng viên, công chức, người lao động đăng ký nội dung học tập gắn với nhiệm vụ được giao; gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở và yêu cầu mỗi công chức, người lao động trong cơ quan cụ thể hoá việc học tập làm theo Bác bằng những công việc cụ thể hàng ngày.

  • - Để hưởng ứng và triển khai thực hiện việc phát động viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” của Thành phố, lãnh đạo Ban đã quan tâm và thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành phố về phong trào “Người tốt, việc tốt” đến toàn thể công chức và người lao động trong Ban; công tác tuyên truyền, quán triệt được thông qua nhiều hình thức: Đăng lên Webside của Ban, gửi trực tiếp các văn bản đến hộp thư công vụ của từng công chức, người lao động và thông qua các cuộc họp phòng, chi bộ, cơ quan, công đoàn cơ quan. Ban đã chủ động xây dựng các văn bản như: Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội; ban hành các Quyết định về thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến... Ban Giám khảo cuộc thi đã tổ chức xây dựng và ban hành thể lệ cuộc thi, cách thức chấm điểm bài thi và tiếp nhận các bài dự thi. Trong 5 năm có tất cả gần 40 bài tham gia dự thi.

  • - Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố trong công tác tham mưu, xây dựng, chỉ đạo thực hiện chương trình, chính sách dân tộc.

  • Thực hiện Kế hoạch 154/KH-UBND ngày 08/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc “Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025”, Ban Dân tộc Thành phố đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 20/KH-BDT ngày 24/6/2020 về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, gắn với phong trào “Người tốt, việc tốt” và tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến năm 2020.  

  • Để phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và những năm tiếp theo trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển, Ban Dân tộc Thành phố tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo trong thực hiện phong trào thi đua; coi trọng phương pháp, biện pháp lãnh đạo tổ chức và quyết tâm với nhiều sáng tạo mới để thực hiện tốt phong trào thi đua đạt mục tiêu đề ra đúng như lời dạy của Bác.

Lưu Thanh Hà

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 73%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:30:00
ngày 2021-01-27