Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Dân tộc Thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”.
 
 •  
  Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”, Ban Dân tộc Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 16/7/2020 về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”.
 • Mục tiêu của Kế hoạch là trang bị, nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

 • Mục tiêu cụ thể năm 2020:
 • - Nhóm đối tượng 3 nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội; đào tạo bồi dưỡng 01 lớp với tổng số 80 học viên trong đó 20% cán bộ, công chức, viên chức của cấp huyện, cấp xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số được bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

 • - Nhóm đối tượng 4 nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội; đào tạo bồi dưỡng 02 lớp với tổng số 160 học viên trong đó 20% cán bộ, công chức, viên chức của cấp huyện, cấp xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số được bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

 • Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng gồm Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ cấp cơ sở tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số, gồm 2 nhóm đối tượng sau:

 • + Nhóm Đối tượng 3: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp huyện; Trưởng, phó ban ngành trực thuộc huyện ủy, quận ủy, thị ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học nội trú, bán trú trên địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số.

 • + Nhóm Đối tượng 4: Công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc ở cơ quan Thành phố, cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã và bí thư chi bộ, trưởng thôn ở địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số.

 • Ban Dân tộc thành phố Hà Nội được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức thực hiện kế hoạch này./.


Chu Văn Tĩnh

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 73%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:30:00
ngày 2021-01-27