Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối tượng 4 năm 2020

 Từ ngày 07/9 đến ngày 11/9/2020 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 4 trên địa bàn Thành phố.

Đ/c Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Đ/c Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

  Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”, Kế hoạch số 23/KH-BDT ngày 16/7/2020 của Ban Dân tộc Thành phố về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”, từ ngày 07/9 đến ngày 11/9/2020 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 4 trên địa bàn Thành phố.

Dự khai mạc lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố; đồng chí Nguyễn Ánh Dương, Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố; TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng, Học viện Dân tộc; đồng chí Nguyễn Đức Phương, UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Quốc Oai; đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai và 82 học viên thuộc đối tượng 4 trên địa bàn Thành phố.

   

     

TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng, Học viện Dân tộc


Ảnh: Học viên lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Trong thời gian 05 ngày, các học viên tham dự lớp bồi dưỡng được giảng viên của Học viện Dân tộc truyền đạt 6 nhóm chuyên đề: Chuyên đề 1 - Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Chuyên đề 2 - Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Chuyên đề 3 - Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Chuyên đề 4 - Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Chuyên đề 5 - Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Chuyên đề 6 - Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi và nghe báo cáo về công tác dân tộc, kinh nghiệm thực hiện chính sách của ngành và địa phương. Ngoài ra các học viên còn được tự nghiên cứu, tham khảo 8 chuyên đề theo Chương trình của Ủy ban Dân tộc, đặc biệt được lãnh  đạo Ban Dân tộc Thành phố dành một buổi để thông tin, trao đổi về tình hình dân tộc, công tác dân tộc, kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô hiện nay.
Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố cho biết: Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã rất quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên toàn Thủ đô ít được cập nhật, tiếp cận về kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc, hiểu biết về văn hóa, ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số; Vì vậy việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc hiện nay rất cần thiết, quan trọng, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc trên toàn Thủ đô. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay Thành phố đang tích cực triển khai xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy và Kế hoạch của UBND Thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn Thủ đô nhằm cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương: Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/NQ-QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc Hội về việc phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 120/2020/NQ-QH14 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức từ Thành phố đến cơ sở.
Để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả cao, đồng chí Trưởng Ban Dân tộc Thành phố đề nghị các học viên chấp hành nghiêm nội quy của lớp học, đi học đầy đủ đúng giờ, nghiên cứu kỹ tài liệu, tập trung nghe giảng và tích cực trao đổi tương tác với giảng viên nhất là những vấn đề còn chưa rõ, những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở địa phương và mong muốn các học viên tiếp thu đầy đủ các nhóm kiến thức chuyên đề, vận dụng tốt vào thực tế để góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của Thủ đô.
Việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay rất cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và giải pháp thích hợp để tạo đột phá trong việc nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác, tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay ở từng địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Lưu Thanh Hà

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:30:00
ngày 2021-06-23