Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Bảo đảm 100% thôn, làng có nhà văn hóa hoặc địa điểm sinh hoạt cộng đồng
 
  UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4551/UBND-KT, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã hỗ trợ vốn đầu tư các nhà văn hóa thôn còn thiếu trên địa bàn Thành phố.
Để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, đến năm 2020, có 100% thôn, làng có nhà văn hóa hoặc địa điểm sinh hoạt cộng đồng, UBND thành phố yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát lại số liệu các thôn còn thiếu nhà văn hóa đến thời điểm hiện tại cần hỗ trợ nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là các thôn của các xã, các huyện cần phải đầu tư để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
UBND các huyện còn thiếu nhà văn hóa chủ động liên hệ với UBND các quận để được thống nhất hỗ trợ từ ngân sách quận đầu tư các nhà văn hóa thôn còn thiếu. UBND các quận có điều kiện về ngân sách căn cứ danh mục nhà văn hóa thôn còn thiếu của các huyện đề xuất hỗ trợ UBND các huyện còn thiếu nhà văn hóa thôn, gửi báo cáo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố; thủ tục hỗ trợ cho các huyện sẽ thực hiện theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14, ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội./.


Nhà văn hóa thôn Hội, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất - nơi sinh hoạt văn hóa của người dân


Kim Nguyên

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 35 km/hkm/h

Cập nhật lúc 20:00:00
ngày 2022-07-02