Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021
 
  • Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010 và hướng dẫn tại Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 08/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội về Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021; ngày 15/12/2020, Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã ký, ban hành Quyết định số 123/QĐ-BDT, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Ban Dân tộc Thành phố. Kế hoạch xác định rõ các nội dung hoạt động công tác thanh tra năm 2021 của Ban theo hướng cụ thể, trọng tâm, phù hợp với bối cảnh tình hình chung của Ban, của tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi của Thành phố và yêu cầu của UBND Thành phố
(Có Quyết định phê duyệt số 123/QĐ-BDT ngày 15/12/2020 kèm theo)./.

Nguyễn Đình Thặng

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 73%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:00:00
ngày 2021-01-27