Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

18 nhiệm vụ của công tác dân tộc năm 2021

 

Sáng ngày 25/12, tại Trung tâm Văn hóa, thông tin huyện Quốc Oai đã khai mạc Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi Thủ đô, giai đoạn 2016-2020 và tổng kết công tác dân tộc năm 2020.


Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố phát biểu tại Hội nghị

  Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Nguyễn Tất Vinh đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ Thành phố đến cơ sở phải tích cực, chủ động, có kế hoạch thật cụ thể, chi tiết để thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác dân tộc năm 2021, tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

2. Phổ biến, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Thành phố Hà Nội lần thứ XVII theo sự chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

3. Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn Hà Nội tích cực tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách dân tộc của Trung ương và Thành phố.

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

6. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập huấn công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

7.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025.

8. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của UBDT.

9. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 12/01/2019 của UBND Thành phố về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

10.Tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc”. Tổ chức Hội nghị Biểu dương hộ gia đình làm kinh tế giỏi và hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô.

11. Tiếp tục cập nhật số liệu điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn Hà Nội.

12. Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô tiêu biểu, xuất sắc năm học 2020-2021.

13. Thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở một số địa phương, đơn vị.

14. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

15. Hoàn thành việc xác định danh sách các xã thuộc diện khu vực I, khu vực II, khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng DTTS và miền núi theo Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ .

16. Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc Thành phố và của Phòng Dân tộc cấp huyện theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

17. Tăng cường theo dõi nắm tình hình địa bàn về kinh tế - xã hội, an ninh trật tự vùng DTTS và miền núi .

18. Tiếp tục thực hiện tốt việc trao đổi học tập kinh nghiệm với các tỉnh bạn về công tác dân tộc và về phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.


Kim Nguyên

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

35oC

Độ ẩm: 42%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:00:00
ngày 2021-06-19