Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Công tác dân tộc Thủ Đô 10 hoạt động tiêu biểu năm 2020
 

 

1. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc; các chính sách dân tộc được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tham mưu UBND Thành phố tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và tổng kết công tác dân tộc năm 2020.

Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện cụ thể, kịp thời. Triển khai thực hiện các chính sách dân tộc có nhiều sáng tạo, phù hợp với thực tiễn.

Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND Thành phố là chính sách đặc thù để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô giai đoạn 2016-2020. Sau 5 năm thực hiện Kế hoạch số 138 vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi Thủ đô đã thay đổi tiến bộ rõ rệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm bình quân đạt 12%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,96%. 100% đường giao thông đến trụ sở các xã được cứng hóa. Có 8/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới.Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan và trên địa bàn các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi góp phần cùng Thành phố ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô.

Đã kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố. Thành lập đoàn công tác đi kiểm tra việc phòng, chống đại dịch Covid-19 ở các xã vùng dân tộc, miền núi; tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 trên trang thông tin điện tử của Ban, trên Bản tin Dân tộc. Địa bàn vùng đồng bào vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thành phố không phát sinh dịch bệnh. 

3. Thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp”.

Chi bộ Ban Dân tộc năm 2020 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban Dân tộc Thành phố đã hoàn thành tất các nhiệm vụ do Ủy ban Dân tộc, Thành ủy, UBND Thành phố giao đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian. Công đoàn cơ quan hoạt động có nhiều đổi mới, tiến bộ, tạo được không khí đoàn kết, thân ái và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thành phố phát động.

4. Tổ chức Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc Thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố lần thứ XII và Đại hội đại biểu Thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã sôi nổi thảo luận và nhất trí cao với kết quả lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020 và các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Chi ủy Chi bộ Ban Dân tộc, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm bầu lại nhiệm kỳ 2020-2025.Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối, lãnh đạo Ban Dân tộc và Ban Chấp hành công đoàn Ban tặng hoa chúc mừng Chi ủy Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025

5. Triển khai sâu rộng, có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc và nhân dân các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ban đã khảo sát nhu cầu thực tiễn, lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với địa phương. Đội ngũ báo cáo viên có trình độ chuyên môn, có kỹ năng truyền đạt, am hiểu pháp luật và kiến thức xã hội. Tài liệu tuyên truyền, chuyên đề bài giảng ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với thực tiễn đời sống và phù hợp với đặc điểm, tâm lý và nhu cầu của đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đã tổ chức 27 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 6.000 lượt đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc, trưởng thôn, phó thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín và người dân tiêu biểu.

6. Tổ chức Chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố phía Bắc được lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và UBND Thành phố đánh giá cao.

Ban Dân tộc 19 tỉnh, thành phố phía Bắc đã trao đổi kinh nghiệm thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở từng địa phương, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây là hoạt động thiết thực của các Ban Dân tộc chào mừng Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II.

7. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II giao cho Ban Dân tộc thành phố Hà Nội góp phần vào thành công tốt đẹp của Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II diễn ra từ ngày 02 đến ngày 04/12 với sự tham gia của 1.592 đại biểu chính thức và 300 đại biểu khách. 

Tại Đại hội, Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội đã tích cực trao đổi với các đại biểu những kinh nghiệm quý, cách làm hay cùng những giải pháp tích cực, hiệu quả trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi Thủ đô. 

Ban đã phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực, chủ động hoàn thành các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội giao như: Tham mưu Thành phố chọn vật kỷ niệm tặng đại biểu dự Đại hội; trang trí tuyên truyền phục vụ Đại hội; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; phân công cán bộ, công chức kiểm tra nơi ăn, nghỉ và tiếp đón các đoàn; tổ chức tiệc chiêu đãi Đại hội để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các đại biểu.

8. Tổ chức có hiệu quả các lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho các đối tượng 3 và 4 năm 2020 theo Kế hoạch 101/KH-UBND của UBND Thành phố thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”.

Là Ban Dân tộc đầu tiên của cả nước xây dựng kế hoạch bằng nguồn kinh phí của địa phương tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”. Góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và giải pháp thích hợp để tạo đột phá trong việc nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác, tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay ở từng địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố trao chứng chỉ cho các học viên

9. Lần thứ 6 tổ chức thành công Chương trình Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô tiêu biểu, xuất sắc được Trung ương và Thành phố đánh giá cao.

Chương trình được tổ chức tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tại Lễ tuyên dương, UBND thành phố Hà Nội đã tặng bằng khen cho 48 em học sinh, sinh viên, trong đó có 01 em đạt giải cấp Quốc tế, 01 em đạt giải cấp Quốc gia, 8 em đạt giải cấp Thành phố trong các kỳ thi học sinh giỏi; 15 em đỗ đại học đạt điểm cao và 23 em sinh viên DTTS Thủ đô học tại các trường Đại học, cao đẳng có thành tích học tập xuất sắc năm học 2019-2020. 122 em học sinh, sinh viên được Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tặng giấy khen.

10. Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín, kịp thời tập huấn cập nhật và nâng cao kiến thức; đưa người có uy tín đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam tạo được khí thế, niềm tin và phát huy được vai trò của người có uy tín trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô.

Tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 14 người có uy tín; Trưởng Ban Dân tộc Thành phố tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 01 cá nhân thuộc Ban và 100 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS của thành phố Hà Nội./.


Kim Nguyên - Mai Phương

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 62%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:00:00
ngày 2021-04-14