Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Dân tộc Thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19
 

 - Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19, Ban Dân tộc Thành phố xây dựng Kế hoạch và thành lập Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19. 

- Quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Thành phố và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phải thường xuyên xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh là cấp bách, hàng đầu.

 - Tất cả đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan phải gương mẫu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Trung ương, của Thành phố, của Ban Dân tộc Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

File gửi kèm:
in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

15oC

Độ ẩm: 77%

Tốc độ gió: 18 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:01:44
ngày 2022-12-05