Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Dân tộc Thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố.
 

 

            Thực hiện Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tiếp tục giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19, ngày 07/8/2021, Ban Dân tộc Thành phố  đã ban hành Công văn số 234/BDT-VP về việc thực hiện Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố, theo đó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố yêu cầu các đồng chí Phó Trưởng ban, Trưởng các phòng chức năng và toàn thể công chức, người lao động cơ quan Ban Dân tộc Thành phố thực hiện nghiêm các nội dung sau:

         - Quán triệt sâu sắc, nghiêm túc thực hiện và vận động gia đình mình cùng nghiêm túc thực hiện việc tiếp tục giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và các Văn bản của Ban Dân tộc Thành phố: Văn bản số 213/BDT-VP ngày 19/7/2021; Kế hoạch số 31/KH-BDT ngày 24/7/2021; Phương án số 01/PA-BDT ngày 02/8/2021.

- Thường xuyên cập nhật các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và của Ban Dân tộc về việc phòng, chống dịch Covid-19 để chủ động linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của cơ quan và địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban, Trưởng các phòng chức năng, các đồng chí thành viên Sở Chỉ huy phòng, chống dịch covid-19 của Ban Dân tộc Thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công ở phòng, lĩnh vực được phân công phụ trách.


Tin và bài: Đào Tiến Ba

File gửi kèm:
in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

15oC

Độ ẩm: 82%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:51:45
ngày 2022-12-05