Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Dân tộc Thành phố triển khai thực hiện Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19
 

Thực hiện Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố ban hành về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.  Ngày 23/8/2021, Ban Dân tộc Thành phố đã ban hành Công văn số 255/BDT-VP về việc thực hiện Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố, theo đó, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố yêu cầu các đồng chí Phó Trưởng Ban Trưởng các phòng chức năng, thành viên Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công chức, người lao động (CC, NLĐ) thuộc Ban Dân tộc Thành phố thực hiện nghiêm các nội dung sau:

- Quán triệt sâu sắc và thực hiên nghiêm túc các nội dung nêu trong Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 31/KH-BDT ngày 24/7/2021của Ban Dân tộc Thành phố về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Thường xuyên cập nhật tin tức và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Thành phố và của Ban về công tác phòng, chống dịch covid-19 để nghiêm túc thực hiện; đảm bảo vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao."
- Về việc đánh giá, xếp loại CC, NLĐ trong tháng giao cho đồng chí Phó Trưởng ban chỉ đạo, hướng dẫn các phòng được phân công phụ trách thực hiện linh hoạt, không cứng nhắc, phù hợp với yêu cầu gian giãn cách xã hội.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban, Trưởng các phòng chức năng, thành viên Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và toàn thể công chức, người lao động cơ quan Ban Dân tộc Thành phố nghiêm túc thực hiện.
Tin và bài: Đào Tiến Ba

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 71%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:00:00
ngày 2022-08-13