Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Dân tộc Thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới
 

  Ngày 21/9/2021, Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới. Ngay sau khi UBND Thành phố ban hành Chỉ thị, Ban Dân tộc Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-BDT ngày 21/9/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, theo đó Kế hoạch nêu rõ những việc đảng viên, công chức, người lao động phải nghiêm túc thực hiện:

- Quán triệt sâu sắc các mục tiêu, nguyên tắc thực hiện và nội dung điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nêu trong Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố. Đồng thời thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Tất cả đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan phải quán triệt sâu sắc và gương mẫu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Thành phố, của Ban Dân tộc Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Công chức, người lao động gương mẫu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Tích cực tham gia thực hiện và vận động người thân trong gia đình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K; tuyệt đối không lơ là, chủ quan; không chia sẻ, bình luận các thông tin không chính thống liên quan đến phòng, chống dịch. Không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở; Hằng ngày thực hiện khai báo y tế (mã QR Code) trên ứng dụng VN-eID, tokhaiyte.vn, Ncovi, Bluezone hoặc website: suckhoe.dancuquocgia.gov.vn…
          - Chủ động rà soát, tra cứu chứng nhận tiêm chủng vắc xin của cá nhân trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid tại website “tiemchungcovid19.gov.vn” hoặc “App sổ sức khỏe điện tử”.
- Những trường hợp đi, đến những vùng, những nơi có dịch bệnh Covid-19 theo thông báo của cơ quan Y tế trong thời gian qua, phải kịp thời báo cáo với lãnh đạo Ban và thực hiện ngay khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương; tự cách ly y tế trong trường hợp có tiếp xúc gần với các trường hợp F0, F1 và kịp thời thông tin đến những người mình đã tiếp xúc; Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hoặc các dầu hiệu nghi ngờ nhiễm Covid -19 phải liên hệ ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời.
- Công chức, người lao động thường xuyên kiểm tra phần mềm quản lý văn bản, email công vụ… để cập nhật chỉ đạo, theo dõi xử lý công việc. Điện thoại luôn ở chế độ liên lạc để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin liên lạc được thông suốt.
- Chấp hành nghiêm lịch làm việc tại trụ sở cơ quan và làm việc tại nhà qua ứng dụng CNTT phải đảm bảo xử lý công việc, nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, chất lượng; trường hợp khi có yêu cầu của lãnh đạo ban, lãnh đạo phòng phải kịp thời có mặt tại cơ quan để xử lý công việc gấp, quan trọng; tham gia họp, hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến khi có yêu cầu của lãnh đạo.

- Thường xuyên cập nhật thông tin phòng, chống dịch Covid-19 qua các ứng dụng công nghệ thông tin như: email, hòm thư công vụ, zalo, Website của Ban… để kịp thời biết được các thông tin chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và của Ban về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.
Tin bài: Đào Tiến Ba

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 35 km/hkm/h

Cập nhật lúc 20:00:00
ngày 2022-07-02