Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Chi bộ Ban Dân tộc Thành phố sơ kết công tác xây dựng đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

 Ngày 06/10/2021, Chi bộ Ban Dân tộc Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Dự Hội nghị có đầy đủ các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Đ/c Nguyễn Tất Vinh, Bí thư Chi bộ phát biểu kết luận Hội nghị

Đ/c Nguyễn Tất Vinh, Bí thư Chi bộ phát biểu kết luận Hội nghị

 

Thay mặt Chi ủy Chi bộ đồng chí Nguyễn Ánh Dương, Phó Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong trong 9 tháng đầu năm 2021, Chi bộ Ban Dân tộc Thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác của Ban. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, triển khai nghiêm túc hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026...Chi bộ Ban thực hiện tốt việc duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, theo đó các nội dung, chất lượng sinh hoạt luôn được đổi mới và nâng cao. Đã quán triệt các đảng viên thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành phố. Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt chủ đề năm 2021 của Thành phố “ Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; công tác xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, công tác quản lý đảng viên luôn được chú trọng; tình hình tư tưởng của đảng viên, công chức, người lao động đã có sự chuyển biến tích cực, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được nâng lên....Công tác phát triển đảng được quan tâm. Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng; nắm bắt tình hình, tư tưởng của đảng viên, công chức, người lao động tại các phòng chức năng. Hàng tháng yêu cầu đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú, báo cáo với Chi ủy Chi bộ kết quả phấn đấu của quần chúng, đề xuất với chi bộ những quần chúng đủ điều kiện để phát triển đảng theo quy định. Công tác xây dựng các báo cáo theo yêu cầu của Đảng bộ khối đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Chú trọng xây dựng Chi bộ gắn với xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với toàn bộ đảng viên và công chức, người lao động trong cơ quan, coi sự đoàn kết nội bộ, đồng thuận trong cơ quan là một trong những điều kiện quan trọng hàng đầu góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, một số những hạn chế cần tập trung khắc phục: Công tác lãnh đạo của Chi ủy chi bộ có việc chưa quyết liệt nên còn có việc chưa thực hiện được theo kế hoạch đã đề ra; còn có đảng viên chưa phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu, chưa nêu cao tinh thần tự giác, nghiêm túc trong việc chấp hành quy định của cơ quan, tinh thần phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chung có việc còn hạn chế; tham mưu thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc còn chưa kịp thời, chất lượng tham mưu còn hạn chế.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến bổ sung vào nội dung dự thảo Báo cáo sơ kết, tập trung vào những vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chính trị; chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm nhằm phát huy hơn nữa uy tín, sức mạnh lãnh đạo của Chi bộ trong các mặt hoạt động của cơ quan.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc đã biểu dương sự cố gắng nỗ lực của các đồng chí đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí nhấn mạnh những mặt đã làm được trong 9 tháng đầu năm, những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Đề nghị các đảng viên phát huy vai trò, ý thức, trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng để lập thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí Bí thư Chi bộ cũng nêu lên những nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đó là:

- Tích cực phòng chống dịch Covid-19 theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; triển khai công tác tổ chức bộ máy, Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp bộ máy của Ban theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố và hướng dẫn của Sở Nội vụ; tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và Đảng ủy Khối về thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố; triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của Thủ đô giai đoạn 2021-2030.

 - Công tác xây dựng Đảng: Tích cực nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi ủy, Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề quý IV; triển khai việc học tập chuyên đề toàn khóa “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; phổ biến quán triệt kịp thời các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương IV khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn đảng; làm tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo và hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy chế dân chủ ở cơ sở; phấn đấu kết nạp được một đảng viên; lãnh đạo Công đoàn hoạt động ngày càng hiệu quả; đánh giá phân loại Chi bộ, đảng viên năm 2021 và định hướng  một số nhiệm vụ trọng tâm mà Chi bộ cần tiến hành triển khai ngay để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ban.

Toàn cảnh Hội nghị


Tin bài: Thanh Hà

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 21 km/hkm/h

Cập nhật lúc 20:30:00
ngày 2022-07-02