Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.
 

  Sáng ngày 8/10/2021, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT. Lãnh đạo 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Ban Dân tộc dự họp trực tuyến tại điểm cầu các địa phương.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố; các đồng chí lãnh đạo Ban và lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Ban; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 9 tháng đầu năm năm 2021, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 đề án; 02 đề án đã trình chờ phê duyệt; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 03 đề án, dự kiến trình trong quý IV năm 2021. Đồng thời, UBDT đã hoàn thành 30/68 nhiệm vụ Chính phủ giao.

Bên cạnh việc xây dựng các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021, UBDT triển khai xây dựng các Thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, gồm: Thông tư quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện; Thông tư quy định chi tiết xây dựng vị trí việc làm của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương; Thông tư quy định về bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Cũng trong 9 tháng qua, UBDT và các địa phương đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc; công tác thông tin, tuyên truyền, pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) tích cực lao động, sản xuất, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Chính phủ: vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBDT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các Vụ, đơn vị và cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố tập trung phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm. Các địa phương vùng đồng bào DTTS đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thông tin; ứng dụng CNTT, các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phòng, chống dịch trên địa bàn vùng đồng bào DTTS kịp thời, hiệu quả.

Phát huy kết quả đạt được, 3 tháng cuối năm 2021, UBDT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025; đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án phân bổ vốn đầu tư công và ban hành cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung Chương trình; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách dân tộc trong chương trình công tác của Chính phủ năm 2021; Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS và miền núi; Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế.

Tại Hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã thảo luận, phân tích làm rõ hơn những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc thời gian qua. Đồng thời, kiến nghị đề xuất với UBDT một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong thời gian tới.Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Tất Vinh phát biểu tham luận tại điểm cầu thành phố Hà Nội

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Tất Vinh đã đồng tình, nhất trí cao với Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 do lãnh đạo Vụ Tổng hợp trình bày. Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã chia sẻ những kinh nghiệm của thành phố Hà Nội trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã tham mưu Thành ủy đưa Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030 vào Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội và được cụ thể trong Chương trình công tác số 08-CTr/TU của Thành ủy.

Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố Hà Nội đã có Thông báo Kết luận thống nhất về chủ trương ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, dự kiến UBND Thành phố sẽ ban hành Kế hoạch trong tháng 10/2021.

Tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia là 2.275,103 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư công là 1.500 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp là 775,103 tỷ đồng. Năm 2021, Thành phố đã bố trí trước 743 tỷ đồng để đầu tư phát triển hạ tầng vùng DTTS các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức. Hiện nay các dự án đang được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ.

Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc cho biết thêm, hiện nay, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã trình UBND Thành phố dự thảo Nghị quyết chuyên đề của HĐND Thành phố về chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào DTTS Thủ đô.

Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội nêu lên một số đề xuất, kiến nghị: Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đang khẩn trương triển khai các bước theo quy định để sớm hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy Ban Dân tộc Thành phố theo Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND Thành phố phê duyệt phương án sắp xếp, kiện toàn cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 232/KH-UBND của UBND Thành phố. Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc Thành phố và của Phòng Dân tộc cấp huyện theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Vì vậy, đề nghị UBDT sớm ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc cấp tỉnh và của Phòng Dân tộc cấp huyện theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Về việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020, Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc...


Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Hà Nội

Phát biểu kết luật Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao kết quả thực hiện công tác dân tộc 9 tháng đầu năm 2021 của toàn hệ thống cơ quan công tác dân tộc, đồng thời thông tin, làm rõ một số kiến nghị, đề xuất của các đại biểu về thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đề nghị các tỉnh, thành phố: Tiếp tục quan tâm về tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan công tác dân tộc, tạo điều kiện để cơ quan công tác dân tộc chủ trì Chương trình MTQG; Quan tâm chỉ đạo Ban Dân tộc phối hợp với các sở, ngành địa phương triển khai các Chương trình phối hợp công tác theo các nội dung trọng tâm, cụ thể; Triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn, đảm bảo chính sách triển khai đến đồng bào được nhanh nhất, hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, cần có giải pháp đồng bộ, phát huy tốt hơn nữa vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS. Quan tâm đóng góp ý kiến vào các Thông tư, hướng dẫn của Trung ương. Cải cách lề lối làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là trong thực hiện Chương trình MTQG.
Thay mặt Lãnh đạo UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tiếp thu các kiến nghị của các địa phương, đồng thời cho biết sẽ phối hợp với các Bộ, ngành cơ quan liên quan để kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ để có hướng từng bước giải quyết với mục tiêu để công tác dân tộc ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao đời sống đồng bào DTTS./.

Tin, ảnh: Kim Nguyên

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 21 km/hkm/h

Cập nhật lúc 20:30:00
ngày 2022-07-02