Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Dân tộc Thành phố triển khai thực hiện Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.
 

  Thực hiện Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố yêu cầu các đồng chí Phó Trưởng ban, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch covid-19 Ban Dân tộc Thành phố, Trưởng các phòng chức năng và toàn thể công chức, người lao động cơ quan Ban Dân tộc Thành phố thực hiện nghiêm các nội dung sau:

         - Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; thường xuyên cập nhật các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và của Ban Dân tộc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, phù hợp với đặc điểm của cơ quan và địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN của Thủ đô; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

         - Trưởng các phòng chức năng chủ động rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được phân công 3 tháng cuối năm để thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của lãnh đạo Ban.

         - Phòng tuyên truyền & Địa bàn tham mưu công tác tuyên truyền, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN của Thành phố.

- Văn phòng tham mưu giúp lãnh đạo Ban thường xuyên cập nhật và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và của Ban về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tham mưu thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan đúng theo chỉ đạo của Thành phố.

- Các đồng chí công chức, người lao động trở lại làm việc bình thường; khuyến khích làm việc trực tuyến; chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố yêu cầu toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan nghiêm túc triển khai thực hiện./


Tin và bài: Đào Tiến Ba

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 21 km/hkm/h

Cập nhật lúc 20:30:00
ngày 2022-07-02