Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Dân tộc Thành phố triển khai thực hiện 25/CĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
 

  Thực hiện Công điện số 25/CĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Trưởng ban Ban Dân tộc Thành phố yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19, Trưởng các phòng chức năng, công chức, người lao động thực hiện nghiêm các nội dung sau:

         - Trưởng các phòng chức năng quán triệt, chỉ đạo công chức, người lao động thuộc phòng mình thực hiện nghiêm Công điện số 25/CĐ-UBND ngày 26/11/2021; thường xuyên cập nhật các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và của Ban Dân tộc về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch Covid-19.

         - Phòng tuyên truyền & Địa bàn tham mưu công tác tuyên truyền, theo dõi, kiểm tra tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN của Thành phố.

- Văn phòng tham mưu giúp lãnh đạo Ban thường xuyên cập nhật và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Ban về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tham mưu thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan theo chỉ đạo của Thành phố…

- Các đồng chí công chức, người lao động thực hiện nghiêm Công điện số 25/CĐ-UBND ngày 26/11/2021; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; hằng ngày đến cơ quan làm việc thực hiện nghiêm thông điệp “5 K”, khai báo y tế, quét mã QR Code bằng ứng dụng PC-Covid, Sổ sức khỏe điện tử, tokhaiyte.vn...

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, Trưởng ban yêu cầu các đồng chí Trưởng các phòng chức năng, công chức, người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Tin và bài: Đào Tiến Ba

File gửi kèm:
in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 75%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:01:11
ngày 2022-10-04