Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Dân tộc Thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022..
 

 

Ngày 17/12/2021, UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022. Ngay sau khi UBND Thành phố ban hành Chỉ thị, Ban Dân tộc Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-BDT ngày 20/12/2021, theo đó Kế hoạch nêu rõ Trưởng các phòng chức năng, đảng viên, công chức, người lao động phải nghiêm túc thực hiện:

- Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy, UBND Thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cơ quan Ban Dân tộc Thành phố và vùng đồng bào DTTS&MN góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và giữ vững an toàn tuyệt đối cho Thủ đô.

- Tất cả đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan phải quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố; các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo nội dung Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, của Ban Dân tộc Thành phố và hướng dẫn của ngành Y tế  nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19.

- Công chức, người lao động gương mẫu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế; cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-Covid; tuyệt đối không lơ là, chủ quan; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giờ làm việc, lịch họp và các yêu cầu của lãnh đạo Ban, Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy về công tác phòng, chống Covid-19 của cơ quan.

- Công chức, người lao động thường xuyên kiểm tra phần mềm quản lý văn bản, email công vụ… để cập nhật chỉ đạo, theo dõi xử lý công việc; Thường xuyên mở điện thoại, các ứng dụng công nghệ thông tin như: email, hòm thư công vụ, Website của Ban để kịp thời các chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và nắm chắc tình hình về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở vùng đồng bào DTTS&MN, nhất là trong dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

- Bố trí đầy đủ khẩu trang cho công chức, người lao động, các vật tư, thiết bị, phương tiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan. Duy trì vệ sinh cơ quan, đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng; thường xuyên việc tẩy rửa, sát khuẩn tại các khu vực bảo vệ, tiếp dân, văn thư, khu vực chung của cơ quan; kiểm soát người ra vào cơ quan, quét mã QR Code trên ứng dụng PC-Covid và thẻ CCCD có gắn chíp.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ; triển khai hiệu quả ứng dụng họp trực tuyến qua các ứng dụng CNTT; việc họp trực tiếp phải đảm bảo giãn cách, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, xét nghiệm Covid-19  theo quy định.

- Trưởng các phòng chức năng có trách nhiệm chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch đúng quy định và phù hợp với điều kiện công tác; cập nhật thường xuyên Văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và của Ban về công tác phòng chống dịch; Chịu trách nhiệm người đứng đầu theo quy định nếu để công chức, người lao động trong phòng nhiễm Covid-19 do lỗi lơ là, chủ quan, không kiểm soát tốt, buông lỏng quản lý tại phòng do mình quản lý.

- Phòng Tuyên truyền & Đại bàn: Tham mưu lãnh đạo Ban có Văn bản hướng dẫn UBND các huyện, UBND các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi về công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; năm tình hình địa bàn, cập nhật thường xuyên tình hình tiêm chủng vắc xin Covid-19, tình hình phòng chống dịch Covid-19 vùng đồng bào DTTS & MN.

- Phòng Kế hoạch & Tổng hợp: Tham mưu, đề xuất UBND Thành phố thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

          - Thanh tra Ban: Tham mưu lãnh đạo Ban kiểm tra công vụ các phòng chức năng, công chức, người lao động việc thực thi nhiệm vụ, về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan.

- Phòng Chính sách Dân tộc: Nghiên cứu, đề xuất kịp thời việc triển khai thực hiện các chính sách của Thành phố về hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Trung ương và Thành phố đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

- Văn phòng: Tham mưu giúp lãnh đạo Ban thường xuyên thông tin, quán triệt nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và của Ban về phòng chống dịch tại cơ quan; Đảm bảo việc vận hành tốt trang thiết bị làm việc, công nghệ thông tin để phục vụ hoạt động cơ quan thường xuyên, liên tục, không bị gián đoạn; đảm bảo các điều kiện cần thiết để họp giao Ban trực tuyến với Thành phố. Đề xuất biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh; Tham mưu chế độ bồi dưỡng cho công chức, người lao động cơ quan trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong trường hợp có ca nghi nhiễm Sars-CoV-2 (F0, F1, F2…) tại cơ quan thì nhanh chóng thông tin, phối hợp với chính quyền địa phương, Trạm y tế xã, phường, Trung tâm y tế quận, huyện đóng trên địa bàn đế kịp thời xử lý, giải quyết, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.


Tin bài: Đào Tiến Ba

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 18:00:00
ngày 2022-01-24