Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

10 sự kiện tiêu biểu Công tác Dân tộc Thủ đô năm 2021
 

 

1. UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2021-2030.
Sau hơn 01 năm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy và tình hình thực tế của Thủ đô, Ban Dân tộc Thành phố đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2021-2030. Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành và triển khai thực hiện ngay trong năm 2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia thứ 3 này. Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư theo Kế hoạch thực hiện Chương trình là 2.275,103 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư công là 1.500 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp là 775,103 tỷ đồng. Năm 2021, Thành phố đã bố trí trước 743 tỷ đồng để đầu tư phát triển hạ tầng 14 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Hiện nay các dự án đang được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ.
2. HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết chuyên đề về chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố Hà Nội.

Các chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; chính sách để phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm đặc biệt, Ban Dân tộc Thành phố đã phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố về chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày 08/12/2021, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố Hà Nội. Theo đó, ngoài các chính sách được quy định tại Quyết định số 12/2008/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố Hà Nội được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng bằng 50% mức lương cơ sở/người/tháng; thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2022.
Hà Nội là địa phương thứ 2 trong cả nước có chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. 
3. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan Ban Dân tộc và trên địa bàn các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ban Dân tộc Thành phố đã kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, nắm chắc tình hình phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thành phố đều là vùng xanh và có số người bị nhiễm bệnh ít hơn rất nhiều so với các địa phương khác.
4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.
Ban Dân tộc Thành phố đã hoàn thành tất các nhiệm vụ do Ủy ban Dân tộc, Thành ủy, UBND Thành phố giao đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian. Công đoàn cơ quan hoạt động có nhiều đổi mới, tiến bộ, tạo được không khí đoàn kết, thân ái và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thành phố phát động.
5. Tuyên truyền có hiệu quả về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đã hướng dẫn và phối hợp với các địa phương vùng dân tộc, miền núi đẩy mạnh thông tin tuyên truyền sinh động, kịp thời, hiệu quả: Về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Thông qua tuyên truyền về Đại hội đã bồi đắp thêm niềm tin của đồng bào vùng dân tộc, miền núi đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Tại các xã vùng dân tộc, miền núi Thủ đô đã thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng luật, an toàn, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, trên 99,9%, có xã đạt 100%; bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, góp phần cùng Thủ đô và cả nước thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử.  
6. UBND Thành phố tổ chức trực tuyến Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2021; 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín; triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2021-2030.
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương và Thành phố, Ban Dân tộc Thành phố đã tham mưu UBND Thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến gồm 03 nội dung: Tổng kết công tác dân tộc năm 2021; 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín; triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2021-2030. Hội nghị trực tuyến được tổ chức tại 41 điểm cầu với hơn 500 đại biểu tham dự.
Hội nghị đã tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng của đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và phát huy được vai trò của người có uy tín trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Thành phố. Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định và phát triển; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,96%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng trên 40 triệu đồng/người/năm, có xã đạt trên 50 triệu đồng/người/năm.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 18 cá nhân, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố tặng Giấy khen cho 28 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện chính sách đối với người có uy tín.
7. UBND Thành phố tổ chức trực tuyến Hội nghị biểu dương hộ gia đình làm kinh tế giỏi và hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội.
Nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các hộ gia đình dân tộc thiểu số tiêu biểu có thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa và giao lưu, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm, Ban Dân tộc Thành phố đã tham mưu UBND Thành phố tổ chức trực tuyến Hội nghị biểu dương hộ gia đình làm kinh tế giỏi và hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 23 hộ gia đình làm kinh tế giỏi và hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Trưởng Ban Dân tộc Thành phố đã tặng Giấy khen cho 101 hộ gia đình làm kinh tế giỏi và hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.
8. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thiết thực, ý nghĩa và để lại ấn tượng tốt đẹp trong đảng viên, công chức, người lao động.

Trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Thành ủy và của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, tập thể Chi ủy, Lãnh đạo Ban, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban đã ban hành kế hoạch chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đảng viên, công chức, người lao động, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan và lãnh đạo cấp phòng được tăng cường. Hằng năm, đảng viên, công chức, người lao động Ban đã nghiêm túc thực hiện việc xây dựng kế hoạch, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Nhân dịp này, tập thể Chi ủy, Lãnh đạo Ban và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan đã thống nhất tổ chức cho công chức, người lao động đi thăm quan, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm tại Phú Quốc. Chuyến đi đã đem lại một không khí vui vẻ, sôi nổi, đoàn kết với nhiều ấn tượng đọng lại trong công chức, người lao động Ban cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.
9. Triển khai tập huấn về công tác dân tộc và tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đạt hiệu quả cao.
Đã thực hiện đúng chương trình, kế hoạch và yêu cầu của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố. Ban đã phối hợp với UBND các huyện, xã vùng đồng bào DTTS tổ chức 04 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 700 lượt đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc, trưởng thôn, phó thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín và người dân tiêu biểu.
Đã tổ chức biên soạn, xuất bản và phát hành 177.300 nghìn tờ gấp tuyên truyền các bộ luật, luật: Hình sự; Hôn nhân và gia đình; Phòng, chống bạo lực gia đình; Giao thông đường bộ; An toàn thực phẩm; Bảo vệ môi trường phát cho đồng bào vùng dân tộc, miền núi Thủ đô, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc, góp phần bảo đảm sự ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
10. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ. Cổng thông tin điện tử Ban Dân tộc và Bản tin Dân tộc Hà Nội hoạt động hiệu quả.

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được lãnh đạo Ban quan tâm sâu sát, nỗ lực trong điều hành, tìm ra những giải pháp nhằm cải tiến phương pháp làm việc. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
Các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của Thành phố về lĩnh vực công tác dân tộc, về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các hoạt động của ngành công tác dân tộc và của địa phương vùng dân tộc trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, văn hóa, xã hội được cập nhật kịp thời trên Cổng thông tin điện tử Ban Dân tộc thành phố Hà Nội với hơn 34 triệu lượt người truy cập, đáp ứng nhu cầu thông tin và tra cứu văn bản của các cán bộ làm công tác dân tộc, của các địa phương và bạn đọc.
Bản tin Dân tộc Hà Nội mỗi quý xuất bản một số, nội dung bám sát chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương vùng dân tộc miền núi Thủ đô./.

Kim Nhung

in Quay trở lại
Các tin khác:
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội.
Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2021, 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2021-2030.
Thông báo về việc ủy quyền điều hành công việc trong thời gian Trưởng Ban đi công tác.
Ban Dân tộc Thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022..
Trưởng Ban Dân tộc Thành phố triển khai Công điện số 26/CĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Biểu dương 23 hộ gia đình làm kinh tế giỏi và 101 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô
Ban Dân tộc Thành phố triển khai thực hiện 25/CĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Chương trình công tác tháng 12/2021
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 71%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 16:30:00
ngày 2022-08-13