Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị công chức và người lao động Ban Dân tộc thành phố Hà Nội năm 2022.

 Ngày 06/01/2022, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2022

Đ/c Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố trao giấy khen của Công đoàn viên chức Thành phố cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021

Đ/c Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố trao giấy khen của Công đoàn viên chức Thành phố cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021

 

Ngày 06/01/2022, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2022, tổng kết hoạt động cơ quan năm 2021 và triển khai phát động phong trào thi đua năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc và đồng chí Dương Văn Thi, Phó Chủ tịch Công đoàn, Chánh Thanh tra Ban chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động, thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo tổng kết  hoạt động Công đoàn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2021; Báo cáo tài chính cơ quan và báo cáo tài chính công đoàn năm 2021; Phát động phong trào thi đua năm 2022.

Năm 2021, Ban Dân tộc Thành phố phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, ngoài thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, tiến độ hoàn thành, ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp. Dưới sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt kịp thời của lãnh đạo Ban cùng với sự cố gắng nỗ lực của công chức, người lao động trong Ban, các nhiệm vụ trong chương trình công tác và các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Thành phố đã hoàn thành tốt, trong đó nổi bật là đã tham mưu Thành phố ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS &MN của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030 theo yêu cầu Chương trình công tác số 08-CT/TU của Thành ủy và Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia thứ 3; tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hằng tháng cho người có uy tín trong đồng bào DTTS&MN; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thực hiện đúng theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố... Những kết quả đạt được của công tác dân tộc năm 2021 đã góp phần phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS trên địa bàn Thủ đô.

 Trên cơ sở nội dung các báo cáo, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nội quy, quy chế, nhiệm vụ chính trị được giao, đề xuất bổ sung, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2022, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết, các nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch giải pháp thực hiện trong năm 2022; Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2022 của ngành dân tộc.

Tại Hội nghị đã trao tặng Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc Thành phố cho 03 tập thể và 07 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân tộc năm 2021; BCH Công đoàn cơ quan trao tặng Giấy khen cho 02 Tổ công đoàn và 05 cá nhân đoàn viên Công đoàn xuất sắc năm 2021.

         Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc khẳng định để đạt được những kết quả như trên là do có sự thống nhất, phối hợp công tác giữa Chi ủy, lãnh đạo Ban với Ban chấp hành Công đoàn và đặc biệt sự phấn đấu nỗ lực của từng công chức, người lao động trong Ban, khắc phục khó khăn đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chung của cơ quan. Đồng thời đồng chí Trưởng Ban cũng đề nghị toàn thể công chức, người lao động  trong năm 2022 phải luôn nêu cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy tính chủ động, đổi mới tư duy, phong cách làm việc; không ngừng học tập để nâng cao trình độ góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan; xây dựng cơ quan đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong năm 2022.

          Một số hình ảnh tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị


Đ/c Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc và đ/c Nguyễn Phúc Hải Phó Trưởng Ban Dân tộc trao tặng giấy khen cho các tậpthể có nhiều thành tích trong công tác dân tộc năm 2021


 

Đ/c Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc và đ/c Nguyễn Phúc Hải Phó Trưởng Ban Dân tộc trao tặng giấy khen cho các đồng chí công chức, người lao động có nhiều thành tích trong công tác dân tộc năm 2021

    

    Đ/c Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố trao tặng giấy khen cho các Tổ Công đoàn và cá nhân  đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2021
Tin và ảnh: Thanh Hà

in Quay trở lại
Các tin khác:
10 sự kiện tiêu biểu Công tác Dân tộc Thủ đô năm 2021
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội.
Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2021, 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2021-2030.
Thông báo về việc ủy quyền điều hành công việc trong thời gian Trưởng Ban đi công tác.
Ban Dân tộc Thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022..
Trưởng Ban Dân tộc Thành phố triển khai Công điện số 26/CĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Biểu dương 23 hộ gia đình làm kinh tế giỏi và 101 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô
Ban Dân tộc Thành phố triển khai thực hiện 25/CĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 70%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 16:00:00
ngày 2022-01-24