Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

 Sáng ngày 19/01/2022, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Điểm cầu trực tuyến tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội

Điểm cầu trực tuyến tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội

 

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị còn có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành trung ương; đại biểu đại diện 52 tỉnh, thành phố có vùng dân tộc, miền núi dự họp trực tuyến tại điểm cầu các địa phương.


Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại điểm cầu trụ sở UBND Thành phố Hà Nội, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo đại diện: Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các đồng chí lãnh đạo đại diện các sở, ngành Thành phố, Ban Dân tộc Thành phố có đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban và đồng chí Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng Ban. Tại điểm cầu Ban Dân tộc thành phố Hà Nội có các đồng chí lãnh đạo các phòng và công chức thuộc Ban.

Theo báo cáo, năm 2021, UBDT thực hiện các nhiệm vụ công tác dân tộc trong bối cảnh có nhiều thách thức và khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường tác động toàn diện tới KT-XH, quốc phòng, an ninh của cả nước trong đó có vùng đồng bào DTTS&MN; thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBDT đã nỗ lực với quyết tâm cao thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp công tác dân tộc. Đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 đề án, nhiệm vụ về triển khai một số nội dung như: Phê duyệt Chương trình MTQG; Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025; Phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025; Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG. Bên cạnh việc xây dựng các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021, UBDT triển khai xây dựng một số Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án và quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG…

Cùng với việc thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc, nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã ban hành các Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác dân tộc và ban hành các chính sách đặc thù để hỗ trợ đồng bào vùng dân tộc, miền núi. Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố đã tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2021 cũng gặp không ít khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chính sách dân tộc. Một số nhiệm vụ phải điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với thực tế. Thời tiết, thiên tai diễn biến thất thường, gây thiệt hại đến người và tài sản cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, UBDT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; Tổ chức thực hiện tốt giai đoạn I của Chương trình MTQG; Tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021-2025…

Tại Hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã đồng tình và đánh giá cao những kết quả việc thực hiện triển khai công tác dân tộc trong năm 2021; phân tích làm rõ hơn những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc thời gian qua. Đồng thời, kiến nghị đề xuất với UBDT một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong thời gian tới, nhất là việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố đã đồng tình với các báo cáo của Hội nghị, các báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đã làm rõ được những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường; đồng thời các báo cáo đã nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Những kết quả đạt được của ngành công tác dân tộc đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ, nhất là ở địa bàn vùng dân tộc, miền núi cả nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố khẳng định, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN Thành phố Hà Nội luôn quan tâm sát sao đến công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô.

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đã xác định công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô, nhất là việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo chỉ đạo của Trung ương là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở và được cụ thể trong Chương trình công tác số 08-CTr/TU của Thành ủy.

HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó Thành phố dành 1.500 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi. Đây là cơ sở để UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2021-2030 theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch. Kinh phí Thành phố bố trí cho giai đoạn 2021-2025 trên 2.100 tỷ đồng, riêng năm 2021 đã thực hiện 743 tỷ đồng để đầu tư phát triển hạ tầng 14 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Hiện nay các dự án đang được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ. 

Ủy ban MTTQVN Thành phố Hà Nội đã và đang tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân và triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ đồng bào vùng dân tộc, miền núi Thủ đô.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố cho biết, để phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố Hà Nội. Theo đó, ngoài các chính sách được quy định tại Quyết định số 12/2008/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố Hà Nội được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng bằng 50% mức lương cơ sở/người/tháng; thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2022. Hà Nội là địa phương thứ 2 trong cả nước có chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm và có hiệu quả rõ rệt. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố nói chung và tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt yêu cầu đề ra. Các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thành phố đều là vùng xanh và có số người bị nhiễm bệnh ít hơn rất nhiều so với các địa phương khác.

Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi cơ bản ổn định và phát triển; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,96%; nhiều xã không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng trên 50 triệu đồng/người/năm, có xã đạt trên 60 triệu đồng/người/năm. 100% xã vùng dân tộc, miền núi thành phố Hà Nội đã hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới.  

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố nhấn mạnh, những kết quả đạt được của công tác dân tộc Thủ đô Hà Nội trong những năm qua và trong năm 2021 nói riêng là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, mà trực tiếp là của UBDT, của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN Thành phố Hà Nội; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, của cấp ủy, chính quyền các địa phương; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc từ Thành phố đến cơ sở và sự tự giác, tích cực phấn đấu vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô.

Để cơ quan làm công tác dân tộc tiếp tục thực hiện tốt các chính sách dân tộc trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Dân tộc chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thành lập các cụm thi đua theo từng vùng hoặc khu vực và theo khối các tỉnh, thành phố tự cân đối được ngân sách để hàng năm Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố có điều kiện trao đổi kinh nghiệm về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc và việc  triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030; Về Báo cáo kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, Báo cáo mới chỉ đánh giá được sự triển khai thực hiện ở các cơ quan Trung ương, chưa đánh giá được sự triển khai thực hiện ở các địa phương. Vì vậy cần bổ sung làm rõ thêm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030 ở các tỉnh, thành phố theo hướng có bao nhiêu tỉnh, thành phố đã ban hành Nghị quyết hoặc Chỉ thị của Tỉnh ủy, Thành ủy, Nghị quyết của HĐND và Kế hoạch của UBND và đã bố trí nguồn lực như thế nào để triển khai thực hiện, từ đó khẳng định sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia thứ 3 này.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của UBDT, các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2021, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề nghị cơ quan làm công tác dân tộc cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung với quyết tâm chính trị cao nhất để triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của các địa phương và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc.

Cơ quan làm công tác dân tộc cần bám sát và nắm bắt tình hình thực tiễn các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là về đời sống của người dân, tình hình thiên tai, dịch bệnh, di cư tự phát, các điểm “nóng” về an ninh trật tự; Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án Tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030; Tập trung nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật về công tác dân tộc; cải cách về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBDT và tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác dân tộc các cấp; Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động người dân hiểu rõ và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, xã hội; Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022. 

Thay mặt UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các ý kiến phát biểu của các cơ quan, các địa phương để cụ thể hóa vào kế hoạch công tác năm 2022, đảm bảo khả thi, thiết thực và hiệu quả. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh mong muốn năm 2022 và những năm tiếp theo, UBDT tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đặc biệt là sự phối hợp của các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương để công tác dân tộc, chính sách dân tộc, trọng tâm là triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030 đạt kết quả đề ra./.


Kim Nhung

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 71%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:00:00
ngày 2022-08-13