Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Khẩn trương, quyết liệt hơn nữa trong triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030

 Ngày 25/2/2022 tại huyện Ba Vì, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đồng chủ trì buổi làm việc với huyện Ba Vì về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ̣̣(DTTS) và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG). 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo Ban Dân tộc và các sở, ban, ngành của Thành phố; lãnh đạo huyện Ba Vì, lãnh đạo Vườn Quốc gia Ba Vì và lãnh đạo các xã vùng DTTS và miền núi huyện Ba Vì. Đặc biệt, có sự tham dự của lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh: Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lào Cai.

Tại hội nghị đồng chí Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Tất Vinh, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ̣̣(DTTS) và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030. UBND Thành phố giao Ban Dân tộc Thành phố là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các địa phương có liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG. Hà Nội là địa phương tự cân đối được ngân sách nên ngay sau khi Nghị quyết 88/2019/QH14 và Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội ban hành, Thường trực Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Ban Dân tộc phối hợp với các sở, ngành và các địa phương tham mưu đề xuất để UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG trình UBND Thành phố phê duyệt.

Ngày 11/11/2021 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, với tổng mức vốn đầu tư trong giai đoạn 1 từ 2021-2025 dự kiến trên 2.144 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn xây dựng cơ bản trên 1.647 tỷ đồng; vốn sự nghiệp là trên 496 tỷ đồng. Kế hoạch đề ra 09 nội dung thực hiện để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Riêng dự án 9: “Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn” Thành phố Hà Nội không thực hiện vì nội dung này Thành phố không có đối tượng.

UBND các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức đã tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch ngay từ khi được Thành phố cấp kinh phí thực hiện các dự án từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản với tổng nguồn vốn đã được giao theo kế hoạch trong giai đoạn 2021-2025 là 1.500 tỷ đồng, đến nay Thành phố đã bố trí 983 tỷ đồng, đã giải ngân 568 tỷ đồng, đạt gần 58% (riêng năm 2021 đạt trên 76% theo Kế hoạch).

Đặc biệt, để kịp thời động viên, phát huy vai trò của Người có uy tín HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hàng tháng cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS của Thành phố với mức hỗ trợ bằng 50% mức lương cơ sở/người/tháng.

Các đại biểu tham dự đề xuất giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng; cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế -xã hội đặc thù; chính sách đặc thù hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ người DTTS; bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống; phát triển du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh; kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất; phát triển làng nghề…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh bày tỏ đồng tình và phấn khởi khi trong nhiều nhiệm kỳ, thành phố Hà Nội đã có nhiều sự quan tâm đến vùng đồng bào DTTS và miền núi; chủ động, quyết liệt thực hiện công tác dân tộc, triển khai thực hiện chính sách dân tộc, Chương trình MTQG. Đời sống đồng bào DTTS có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển, bản sắc văn hóa được gìn giữ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho rằng, cách triển khai thực hiện chính sách dân tộc, lồng ghép nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án của thành phố Hà Nội là kinh nghiệm quý để các địa phương khác có thể học tập.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT khẳng định, công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta; là mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, xuyên suốt qua nhiều thời kỳ. Trong giai đoạn này, thành phố Hà Nội cần tiếp tục xác định, lựa chọn việc triển khai tổ chức thực hiện chính sách dân tộc là trọng tâm, thực hiện Chương trình MTQG là trọng điểm. Đồng chí nhấn mạnh: Chương trình MTQG là chương trình tổng thể, toàn diện, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi nên phải có cách làm khác, đảm bảo nguồn lực hài hòa, phát huy sức mạnh của người dân…

Đồng tình với những nội dung thực hiện Chương trình MTQG mà thành phố Hà Nội đang triển khai, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh mong muốn, các sở, ban, ngành của Thành phố tăng cường phối hợp với Ban Dân tộc triển khai thực hiện Chương trình; chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự tham gia của người dân trong triển khai các chương trình, dự án; phát huy vai trò của truyền thông; tăng cường biểu dương, tôn vinh những những tấm gương điển hình tiên tiến, những việc làm hay; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng bản làng kiểu mẫu, tăng thu nhập cho bà con; phát huy vai trò của Người có uy tín; quan tâm phát triển nguồn nhân lực DTTS; có giải pháp để người dân tham gia bảo vệ rừng, phát triển kinh tế -xã hội… Về những kiến nghị của thành phố Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã giải đáp và cho biết sẽ tiếp thu, giải quyết theo thẩm quyền.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn Ủy ban Dân tộc đã quan tâm, tạo điều kiện cho thành phố Hà Nội trong thực hiện công tác dân tộc. Chia sẻ những kết quả và Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và khẳng định, Thành phố sẽ chủ động vào cuộc, quyết tâm triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG. Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, bổ sung các cơ chế chính sách để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG sao cho phù hợp với thực tiễn và điều kiện thực tế của Thủ đô, nhằm đưa các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ đi vào cuộc sống của đồng bào DTTS. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành cần khẩn trương, quyết liệt hơn nữa triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Trước đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ trên núi Ba Vì và trồng cây lưu niệm tại cos 400 núi Ba Vì./.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tại Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội

Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Tất Vinh trình bày báo cáo tại Hội nghị


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo Hội nghịTrưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn Triệu Thị Thu Phương phát biểu
Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu kết luận Hội nghị.


 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ

 ở Khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh, Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

tặng bức tranh lưu niệm cho Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội
.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng các đ/c lãnh đạo các Vụ

 thuộc Ủy ban Dân tộc và Trưởng Ban Dân tộc các tỉnh, Thành phố: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn và Thái Nguyên trồng cây lưu niệm tại Cos 400,

Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

 tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội và Trưởng Ban Dân tộc

Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn và Thái Nguyên
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo các Vụ của UBDT và Trưởng Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố: Hà Nội,

Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn và Thái Nguyên


Tin và ảnh: Mai Phương- Dương Chung

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 71%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 16:00:00
ngày 2022-08-13