Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Chi bộ Ban Dân tộc thành phố Hà Nội sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 

 

Ngày 18/5/2023, Chi bộ Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Đảng viên, công chức, người lao động Ban Dân tộc Thành phố học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ được giao”. Đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, trong công tác chỉ đạo, điều hành, Chi bộ Ban Dân tộc Thành phố luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đề cao trách nhiệm và vai trò nêu gương của của cán bộ, đảng viên, nhất là đồng chí Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan.
Đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Bí thư Chi bộ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hằng năm, Chi bộ Ban xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, phân công cấp uỷ viên chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề từng quý, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đặc biệt chú trọng, đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực; vận dụng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng viên, công chức, người lao động nghiêm túc xây dựng kế hoạch, đăng ký từng công việc cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã đăng ký của đảng viên được lồng ghép trong các kỳ sinh hoạt Chi bộ, họp cơ quan; lấy kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

Cùng với đó, Chi bộ luôn tạo điều kiện cho các đảng viên nâng cao trình độ lí luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Xác định công tác thi đua, khen thưởng là nguồn động lực, động viên, khích lệ đảng viên trong Chi bộ nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tạo sức lan tỏa, trong những năm qua Chi bộ Ban Dân tộc Thành phố đã làm tốt vai trò lãnh đạo, đạt được những thành tích được các cấp ghi nhận, nhiều đồng chí đảng viên, công chức, người lao động cũng đã đạt các thành tích, được ghi nhận biểu dương, khen thưởng.

Tại hội nghị, các đảng viên trong Chi bộ đã trao đổi, thảo luận sôi nổi,  đóng nhiều ý kiến tập trung làm rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nêu lên một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Bí thư Chi bộ nhấn mạnh, nội dung sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên Ban Dân tộc Thành phố về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ và Ban Dân tộc Thành phố ngày càng phát triển vững mạnh./.


Kim Nguyên

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 86%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 07:02:24
ngày 2023-06-03