Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kế hoạch tổ chức Đoàn của thành phố Hà Nội tham gia Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc khu vực Đông Bắc
 

 

Ngày 10/8/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND về việc tổ chức Đoàn của thành phố Hà Nội tham gia Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc khu vực Đông Bắc do Uỷ ban Dân tộc tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên.

Mục đích của hội thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ cơ sở và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của Thủ đô về lĩnh vực công tác dân tộc; Thúc đẩy giao lưu học hỏi kinh nghiệm hay, mô hình hoạt động có hiệu quả, phù hợp, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Nâng cao kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở vùng dân tộc, miền núi trên địa bàn Thành phố.

Đối tượng thi là cán bộ, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, văn hoá, xã hội, thông tin, truyền thông cấp huyện, xã; cán bộ thôn: Trưởng thôn, phó thôn, chi uỷ chi bộ, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Ban công tác Mặt trận, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sản xuất giỏi.  

Nội dung thi gồm: Tìm hiểu các quy định pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; Nêu gương những cán bộ, cộng đồng, người dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; Chia sẻ kinh nghiệm của địa phương về tổ chức triển khai, thực hiện, những cách làm hay, mô hình hiệu quả, phù hợp với vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để nhân rộng.

Hình thức thi gồm 4 phần: Chào hỏi; Thi trắc nghiệm; Thi tình huống chính sách, pháp luật; Thi tiểu phẩm tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm.

Thời gian tổ chức hội thi: Dự kiến trong quý IV năm 2023.

Tại Kế hoạch số 205/KH-UBND, UBND Thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan./.


Kim Nguyên

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:46:15
ngày 2023-09-30