Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Thường trực Thành uỷ Hà Nội làm việc với lãnh đạo UBND Thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo 05 huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030
 

 

Ngày 24/8/2023, Thường trực Thành uỷ Hà Nội đã làm việc với lãnh đạo UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021- 2030. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – UVBCHTWĐ, Phó Bí thư thường trực thành uỷ chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Văn phòng Thành ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; các tổ chức chính trị-xã hội: Hội LHPN, Hội Nông dân, Thành đoàn Hà Nội; Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, Văn phòng UBND Thành phố, các ban: Văn hóa - Xã hội, Kinh tế Ngân sách - HĐND Thành phố; Ban Dân tộc Thành phố; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục & Đào tạo, Tài nguyên & Môi trường, Giao thông vận tải, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Lao động TB&XH, Tư pháp, Nội vụ, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc; Bộ Tư lệnh Thủ đô; Công an Thành phố; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ.                                                                                                                            

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Nguyên Quân – Trưởng Ban Dân tộc Thành phố đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021- 2030, cụ thể: đối với thực hiện các dự án, nội dung Chương trình Kế hoạch 253 của UBND Thành phố đề ra 09 nội dung thực hiện nhằm phát triển toàn diện kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi của Thủ đô. Giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư: 2.144,523 tỷ đồng. Trong đó: vốn đầu tư XDCB: 1.647,702 tỷ đồng; vốn sự nghiệp: 496,821 tỷ đồng, được phân bổ cụ thể cho 09 nội dung. Đến nay Thành phố đã bố trí 1.172,065 tỷ đồng, đạt 54,65% kế hoạch vốn. Trong đó: vốn ĐTXDCB: 1.050,23 tỷ đồng; vốn sự nghiệp: 121,835 tỷ đồng.

Đối với thực hiện các dự án vốn ĐTXDCB thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, sau điều chỉnh tháng 7/2023 theo Nghị quyết số 12/2023 của HĐND Thành phố: Các dự án ĐTXDCB thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi Thủ đô đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: 2021-2025 được HĐND Thành phố thông qua tại 4 Nghị quyết. Sau cập nhật, điều chỉnh tháng 7/2023 theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND Thành phố: Tổng số dự án: 114 dự án. Tổng kinh phí: 1.463,500 tỷ đồng. Các dự án đã bố trí vốn, được các huyện tích cực triển khai thực hiện, đến nay đã có 52/95 dự án hoàn thành đã đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư; 15 dự án cơ bản hoàn thành chuẩn bị bàn giao;13 dự án chuyển tiếp đang tổ chức thi công; 15 dự án được phân bổ vốn năm 2023 đang được các huyện tích cực hoàn thiện các thủ tục đầu tư, chuẩn bị khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2025.

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, qua rà soát Thành phố đã hoàn thành 19 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đến năm 2025 theo Nghị quyết Quốc hội. Có 05 chỉ tiêu đến năm 2025, định hướng 2030 đang thực hiện, các ngành dự kiến đến năm 2025 hoàn thành theo Nghị quyết của Quốc hội. Có 09 chỉ tiêu đến năm 2025, định hướng 2030 đang thực hiện, dự kiến đến năm 2025 hoàn thành theo Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch của Thành phố. Có 01 chỉ tiêu đến năm 2025 hoàn thành theo Nghị quyết của Quốc hội, nhưng chưa hoàn thành theo Kế hoạch của UBND Thành phố (chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu); 01 chỉ tiêu còn khó khăn, các đơn vị, địa phương đang tích cực phấn đấu (Chỉ tiêu thu nhập bình quân của người DTTS).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021- 2030 còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: việc thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người của người dân và đồng bào DTTS hàng năm còn chậm; tiến độ triển khai thực hiện các đề án, dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp chậm.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình lãnh đạo UBND Thành phố; lãnh đạo các sở, ngành thành phố và lãnh đạo UBND các huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có nhiều ý kiến trao đổi và đưa ra đề xuất, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình giai đoạn 2021-2030.

Đánh giá về việc triển khai thực hiện Chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - UVBCHTWĐ, Phó Bí thư thường trực thành uỷ đánh giá trong thời gian qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của Thủ đô giai đoạn 2021-2030; các cấp, các ngành Thành phố đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định. Thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của Thành phố; ban hành các chương trình, kế hoạch chi tiết, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với thực tiễn Thủ đô cũng như đánh giá cao kết quả sau gần 3 năm thực hiện, Thành phố đã sớm hoàn thành 19/35 chỉ tiêu đến năm 2025 theo Nghị quyết Quốc hội, các chỉ tiêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đang được tích cực triển khai thực hiện, nhiều dự án, công trình đầu tư thiết yếu thuộc các lĩnh vực giao thông, giáo dục, y tế, thủy lợi, văn hóa đã hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương vùng DTTS, miền núi và đồng bào DTTS khai thác tiềm năng, thế mạnh của vùng vào sản xuất, kinh doanh, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đồng bào DTTS&MN của Thủ đô.

Đồng thời đề nghị HĐND, UBND Thành phố cần tiếp tục quan tâm dành nguồn lực và quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành Thành phố và các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện, trong đó cần tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: chỉ đạo tiếp tục rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 để kịp thời cập nhật, điều chỉnh bổ sung kế hoạch, giải pháp, biện pháp, lộ trình cụ thể, quyết tâm đến năm 2025 Thành phố hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình; sớm cụ thể hóa Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố nhất là đối với các nội dung liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công từ nay đến năm 2025, ưu tiên bố trí đủ nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ, phát huy hiệu quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố, đảm bảo Nguồn vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội của thành phố đặc biệt là vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Hình ảnh tại buổi làm việc:Đ/c Nguyễn Thị Tuyến – UVBCHTWĐ, PBTTT Thành uỷ chủ trì buổi làm việc
Đ/c Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
Đ/c  Nguyễn Nguyên Quân – Trưởng Ban Dân tộc Thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021- 2030


Hoàng Mai – Mai Phương

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 92%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 07:17:22
ngày 2023-09-30