Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND Thành phố Hà Nội tại huyện Ba Vì
 

 

 Thực hiện Quyết định số 133/QĐ-BDT ngày 18/8/2023 của Ban Dân tộc Thành phố về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND Thành phố Hà Nội. Ngày 25/8/2023, đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố gồm Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội tại huyện Ba Vì. Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Phúc Hải- Phó Trưởng ban Dân tộc Thành phố làm Phó Trưởng đoàn.

Về phía UBND huyện Ba Vì có đồng chí Nguyễn Đức Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các phòng: Phòng Dân tộc, Phòng Tài chính Kế hoạch, Ban QLDA&ĐT huyện cùng tham gia buổi làm việc.

Đoàn công tác đã trực tiếp làm việc với UBND huyện Ba Vì và đi kiểm tra thực tế tại một số dự án trên địa bàn, kiểm tra hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn. Theo đó, UBND huyện Ba Vì đã tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch ngay từ khi được Thành phố cấp kinh phí thực hiện các dự án từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản với tổng nguồn vốn đã được giao theo Kế hoạch 253/KH-UBND trong giai đoạn 2021-2025. Tại thời điểm kiểm tra, huyện Ba Vì đã và đang triển khai thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng, cụ thể: huyện Ba Vì được Thành phố giao theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 là: 576,7 tỷ đồng để thực hiện 51 dự án, thuộc các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, thủy lợi, giao thông, y tế, văn hoá và lĩnh vực khác. Tại thời điểm kiểm tra thành phố, huyện đã bố trí tổng kinh phí là 451,330 triệu đồng cho 41 dự án (trong đó ngân sách thành phố là 449,030 triệu đồng, ngân sách huyện là 2,300 triệu đồng); đã giải ngân được 395,738 triệu đồng đạt 87,7 % số kinh phí giao, trong đó 19 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đạt hiệu quả tốt góp phần cải thiện đời sống của nhân dân, 08 dự án đã thi công xong đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao đưa vào sử dụng, 10 dự án đang tiếp tục thi công, 04 dự án đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức đấu thầu.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phúc Hải- Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố, Phó Trưởng Đoàn công tác nhấn mạnh, trong thời gian tới, để việc triển khai Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND Thành phố đảm bảo tiến độ, đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện Ba Vì tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, theo đó cần tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã được bố trí vốn đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiến độ giải ngân theo quy định đảm bảo hiệu quả đầu tư. Quản lý, sử dụng các dự án đã bàn giao, đưa vào sử dụng đảm bảo hiệu quả; rà soát, lập danh mục các dự án đề nghị đầu tư phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp, đảm bảo về quy mô, vốn đầu tư, tránh dàn trải, trùng lắp. Quy trình, thủ tục đầu tư các chương trình, dự án phải đầy đủ, đúng quy định. Đề nghị rà soát kỹ các dự án đã có trong danh mục tại Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch số 253/KH-UBND), đồng thời ưu tiên các dự án bức thiết, cấp bách theo thứ tự ưu tiên. Đối với các dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp cần tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là chế độ thông tin báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Số liệu báo cáo, thống kê phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phúc Hải- Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố, Phó Trưởng Đoàn công tác đề nghị thành viên đoàn kiểm tra tiếp thu các ý kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Ba Vì để tiếp tục tham mưu trình UBND Thành phố nhằm tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình triển khai Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND Thành phố.

Một số hình ảnh của Đoàn

Ông Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố, Phó Trưởng Đoàn

công tác liên ngành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, phát biểu tại Hội nghị

Một số hình ảnh Đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra thực tế tại một số dự án trên địa bàn huyện Ba Vì


Hoàng Mai – Mai Phương

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 97%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:12:03
ngày 2023-09-30