Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa xuân năm 1975

 Ngày 30/4/1975, Đại thắng Mùa Xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.

 

 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV tháng 12/1976 khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ rõ: “Trong quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, ba cái mốc chói lọi bằng vàng: Tổng khởi nghĩa tháng Tám, Chiến thắng Điện Biên Phủ và Chiến thắng Mùa Xuân 1975, mãi mãi sáng ngời trong sử sách. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kỳ tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới”.

Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, như nhận định của Đảng ta là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu bôn biển. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ IV cũng chỉ rõ: “Đối với thế giới, thắng lợi của nhân dân ta đã đập tan cuộc phản công lớn nhất của tên đế quốc đầu sỏ chĩa vào các lực lượng cách mạng kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đẩy lùi trận địa của chủ nghĩa đế quốc, mở rộng trận địa của CNXH, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng, đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn chưa từng thấy, làm yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của các trào lưu cách mạng thời đại, đem lại lòng tin và niềm phấn khởi cho hàng trăm triệu người trên khắp trái đất đang đấu tranh vì hoà bình độc lập dân tộc, dân chủ và CNHX”.

Cách mạng thế giới, đặc biệt phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, bao giờ cũng quanh co phức tạp nhưng không ngừng phát triển. Bốn thập kỷ qua, cục diện quốc tế đã mở ra một thời kỳ mới mà nhân dân tiến bộ thế giới gọi là “thời kỳ sau Việt Nam”. Việt Nam - ngọn cờ tiên phong, ngọn cờ vẫy gọi những người lao động nghèo khổ và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đang đứng trước đầy rẫy bất công và bạo ngược.

Bốn mươi năm đã trôi qua đủ để chúng ta cảm nhận đầy đủ ý nghĩa và cái giá của thắng lợi. Hơn lúc nào hết, công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế ngày nay đòi hỏi chúng ta phải luôn nuôi dưỡng và phát huy tinh thần 30/4, trí tuệ 30/4, sức mạnh 30/4 vào cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực xã hội, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Mừng ngày thắng lợi vẻ vang, thống nhất Tổ quốc là cơ hội để đồng bào các dân tộc Thủ đô chúng ta ngày nay tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công - những người đã hy sinh quên mình cho thắng lợi của dân tộc. Hơn lúc nào hết, công cuộc phát triển kinh tế ngày nay của Thủ đô phải đi đôi với những hoạt động "uống nước nhớ nguồn" thiết thực; phải gắn chặt tăng trưởng kinh tế với an sinh xã hội, đảm bảo công bằng xã hội, để xứng đáng với thành quả mà chiến thắng vẻ vang ngày 30/4/1975 đã đem lại cho dân tộc ta.

Ban biên tập

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 75%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 13:30:00
ngày 2020-09-23