Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ủy ban Dân tộc tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2011-2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

  Ngày 27/2/2016, tại Thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2011-2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc và đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2011-2015

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2011-2015

  Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và một số Bộ, Ban, ngành trung ương; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT khẳng định: Với sự chỉ đạo của Chính phủ, sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể Lãnh đạo Ủy ban, sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương, hệ thống công tác dân tộc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2011-2015 của toàn ngành.

Năm 2015, vùng dân tộc thiểu số, miền núi cơ bản ổn định, đời sống đồng bào tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo; y tế, văn hóa, giáo dục không ngừng phát triển; an ninh, chính trị được giữ vững. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc, miền núi còn khoảng 14%, bình quân giảm 2%/năm, riêng các huyện nghèo giảm 3% - 4%; tỷ lệ hộ nghèo DTTS còn khoảng 21,8%, giảm trên 2%. Ủy ban Dân tộc đã hoàn thành xây dựng 09 đề án trình Thủ tướng Chính phủ (đã có 03 đề án được duyệt, 06 đề án đang được Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt)...

Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015, nêu rõ: Giai đoạn 2011-2016 hệ thống chính sách dân tộc dành cho vùng dân tộc thiểu số khá đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và phủ kín các địa bàn vùng dân tộc, miền núi. Cơ chế chính sách đã từng bước thay đổi về quan điểm, tư duy, phân cấp mạnh cho địa phương, thể hiện rõ tính công khai, minh bạch trong xây dựng, lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực, từ hỗ trợ trực tiếp tới hộ gia đình chuyển sang hỗ trợ cho cộng đồng, nhóm hộ, từ cho không chuyển sang cho vay. Các chính sách được quan tâm phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương. Vai trò của người dân và đối tượng thụ hưởng được phát huy tốt hơn.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc còn một số hạn chế: Hệ thống chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 nhiều, bao trùm hầu hết mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội nhưng một số chính sách chưa phù hợp, việc xây dựng một số đề án còn chậm, chất lượng chưa cao. Thiếu nguồn lực, cơ chế khuyến khích để địa phương thực hiện tốt chính sách dân tộc. Sử dụng nguồn vốn chưa linh hoạt; chưa phát huy được nội lực của người dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thấp kém, nhất là quy hoạch phát triển sản xuất, hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi, cơ sở y tế, trường học; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao, nguy cơ tái nghèo lớn…

Tham luận tại hội nghị, đại diện các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương đồng tình cao với đánh giá của Ủy ban Dân tộc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2011-2016.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Công tác dân tộc, chính sách dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư ngay từ ngày đầu thành lập nước đến nay. Giai đoạn vừa qua công tác dân tộc có 5 thắng lợi lớn đó là: Thể chế pháp luật, cơ chế chính sách về công tác dân tộc ngày càng hoàn thiện; nguồn lực để thực hiện chính sách dân tộc ngày càng phong phú, đa dạng và sử dụng hiệu quả hơn; công tác chỉ đạo điều hành trọng tâm, trọng điểm hơn và sự phối hợp giữa các Bộ ngành tốt hơn; kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số thay đổi rõ rệt; Đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc có kinh nghiệm, tâm huyết. Đồng thời Phó Thủ tướng đã chỉ rõ những tồn tại, bất câp trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc. Bên cạnh đó, vẫn còn một số địa phương chưa quan tâm đầu tư nguồn lực cho đồng bào dân tộc thiểu số, chậm ban hành Chiến lược về công tác dân tộc giai đoạn 2016-2020. Chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp kém, chưa đạt yêu cầu, năng lực vận động của cán bộ cơ sở còn yếu…


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử phát biểu kết luận hội nghị

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong thời gian tới, biến các chủ trương của Đảng, Nhà nước thành chương trình hành động cụ thể, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác dân tộc được gia. Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử đã nhấn mạnh 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân tộc năm 2016.

 
Các đ/c lãnh đạo UBDT tặng cờ thi đua  năm 2015 cho các đơn vị

 Ghi nhận những thành tích của các đơn vị, cá nhân trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc năm 2015, tại Hội nghị tổng kết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tặng Cờ thi đua cho 13 Vụ, đơn vị thuộc UBDT, 21 Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố; tặng Bằng khen cho 5 Vụ, đơn vị thuộc UBDT, 16 Ban Dân tộc tỉnh, thành phố và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ.

Ban Dân tộc thành phố Hà Nội vinh dự được nhận Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015./. 

BÀI VÀ ẢNH: THẢO NHUNG

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:30:00
ngày 2018-11-18