Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Huyện Mỹ Đức tổ chức tổng kết công tác dân tộc năm 2017
 
Đồng chí Nguyễn Phúc Hải, Phó trưởng ban Dân tộc Thành phố  phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Phúc Hải, Phó trưởng ban Dân tộc Thành phố phát biểu tại Hội nghị

  •   Sáng ngày 18/01/2018, huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phúc Hải, Phó trưởng ban Dân tộc Thành phố; các đồng chí đại diện lãnh đạo huyện Mỹ Đức; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện và xã An Phú.  


  • Trên địa bàn huyện Mỹ Đức có An Phú là xã dân tộc miền núi. Xã có 13 thôn, với dân số 9.389, trong đó 6.485 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Mường. Năm 2017, mặc dù còn không ít khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố và hướng dẫn của Ban Dân tộc Thành phố; sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo huyện cùng sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và của người dân nên các nhiệm vụ của công tác dân tộc cùng những chính sách dân tộc dành cho đồng bào dân tộc được thực hiện hiệu quả, kịp thời, kinh tế tiếp tục ổn định phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.
  • Vào dịp Tết nguyên đán các cấp đã dành 723 suất quà trao cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn... Việc bình chọn người uy tín được thực hiện công khai, dân chủ, đạt kết quả tốt; những dự án cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng góp phần ổn định đời sống của đồng bào, vì vậy đến nay huyện Mỹ Đức không còn thôn đặc biệt khó khăn.


  • Tiết mục tấu chiêng của đồng bào dân tộc Mường chào mừng Hội nghị

  • Tuy nhiên, năm 2017 do bị úng lụt vùng dân tộc thiểu số huyện Mỹ Đức bị thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó việc chuyển đổi sản xuất còn chậm.
  • Về công tác dân tộc năm 2018 huyện Mỹ Đức xác định tập trung vận động đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung các nguồn lực chuyển đổi phát triển sản xuất; triển khai thực hiện tốt các chính sách; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo đa chiều bền vững đồng bào dân tộc thiểu số xã An Phú giai đoạn 2016-2020; tiếp tục thực hiện đề án Khôi phục và phát triển văn hóa dân tộc Mường và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng 10 năm ngày thành lập Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội gắn với kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc.


  • Các đại biểu dự Hội nghị

  • Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng ban Dân tộc Thành phố Nguyễn Phúc Hải đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, các phòng, ban, ngành của huyện đối với công tác dân tộc; của cán bộ, công chức làm công tác dân tộc từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, Phó trưởng ban Dân tộc nhấn mạnh, hiện nay đời sống đồng bào vùng dân tộc, miền núi xã An phú vẫn còn nhiều khó khăn, toàn xã có 393 hộ nghèo, chiếm 19,6%, 177 hộ cận nghèo, chiếm 8,8% (theo chuẩn nghèo mới). Thu nhập bình quân đạt 16,6 triệu đồng/người/năm. Đề nghị huyện Mỹ Đức phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và khoa học-kỹ thuật. Tập trung chỉ đạo, đầu tư nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất vùng dân tộc thiểu số. Quan tâm nhiều hơn đối với công tác dân tộc, thực hiện tốt các chính sách, các dự án được đầu tư xây dựng; tiếp tục triển khai thực  hiện đề án Bảo tồn các giá trị văn hóa vùng dân tộc thiểu số của huyện có bề rộng, chiều sâu góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và để vùng dân tộc phát triển đi lên cùng các xã trong huyện./.

Tin, ảnh: Kim Nhung

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 75%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:16:46
ngày 2022-10-04