Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm 2018

 Sáng ngày 09/10/2018, Ban Dân tộc Thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc 9 tháng đầu năm; bàn nhiệm vụ, phương hướng những tháng cuối năm 2018. Phó Trưởng Ban Dân tộc Nguyễn Phúc Hải và Phó Trưởng Ban Dân tộc Nguyễn Ánh Dương đồng chủ trì Hội  nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

  •   Cùng dự còn có lãnh đạo các phòng chức năng Ban Dân tộc và công chức thuộc Ban; đại diện Văn phòng HĐND-UBND các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức và Phòng Dân tộc huyện Ba Vì.   
  • Trong 9 tháng đầu năm 2018, đội ngũ cán bộ, công chức Ban Dân tộc Thành phố đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chương trình công tác năm như: Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020, Ban Dân tộc Thành phố đã hướng dẫn UBND các huyện tiến hành rà soát, xác định đối tượng và nhu cầu vốn, đồng thời phối hợp với các sở, ngành Thành phố có liên quan, xây dựng Kế hoạch trình UBND Thành phố phê duyệt, dự kiến tổng kinh phí thực hiện là 21,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện hoàn thành trong năm 2019; Ban Dân tộc đã phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2010-2017; hướng dẫn UBND các huyện Ba Vì, Mỹ Đức tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/QĐ-TTg. Theo đó, UBND huyện Mỹ Đức đã thực hiện chi trả trực tiếp cho 399 hộ nghèo với tổng kinh phí là 256.050.000 đồng, đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng; Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thành phố, Ban Dân tộc đã thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND Thành phố trên địa bàn các huyện vùng dân tộc, miền núi...
  • Tại các huyện có các xã vùng dân tộc, miền núi công tác dân tộc luôn được coi trọng. Nổi bật là: Đã chủ động tích cực triển khai Đề án khôi phục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Huyện Quốc Oai đã tổ chức 02 buổi ngoại khóa giới thiệu về bản sắc văn hóa dân tộc Mường cho 400 em học sinh và tổ chức các lớp tập huấn cồng chiêng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, để đẩy mạnh phát triển sản xuất, huyện Thạch Thất đã tổ chức 03 lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp cho trên 600 lượt đại biểu tham gia thuộc 03 xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung và tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi ong cho nhân dân xã Yên Trung, Yên Bình với 110 người tham dự. Huyện Mỹ Đức đã tổ chức 02 lớp dạy nghề mây, tre đan cho người dân; tổ chức 02 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số với trên 500 người tham dự; tổ chức 01 lớp tập huấn về công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho trên 300 lượt người. Đối với huyện Ba Vì, đã tham gia sản phẩm chè Ba Trại và thuốc Nam xã Ba Vì tại hội trợ quảng bá sản phẩm cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thị trường do UBDT tổ chức...
  • Bên cạnh đó, trong 9 tháng đầu năm còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai thực hiện một số chương trình, dự án đối với vùng dân tộc, miền núi có việc hiệu quả chưa cao; nguồn lực đầu tư cho một số chương trình, dự án còn hạn chế, nên còn dự án chưa thực hiện được theo Kế hoạch. Công tác phối hợp trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, chế độ thông tin báo cáo của một số sở, ngành, địa phương còn hạn chế, chưa đảm bảo theo yêu cầu, nên việc tham mưu thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc có việc chưa đảm bảo tiến độ theo quy định...
  • Tại Hội nghị, các đại biểu nêu lên một số đề xuất, kiến nghị trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc như: Việc bố trí nguồn vốn cho các dự án theo Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND Thành phố; Hướng dẫn các địa phương chuẩn bị các bước cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ ba; Tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc được đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương khác...
  • Với công tác 3 tháng cuối năm, Ban Dân tộc Thành phố tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức tốt Chương trình tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu trong năm học 2017-2018; tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2018./.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Trịnh Xuân Tứ, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

          Đồng chí Dương Văn Thi, Chánh Thanh tra - Ban Dân tộc

phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Lê Thanh Thắng, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Chính sách Dân tộc - Ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Trưởng phòng Dân tộc huyện Ba Vì

phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Mỹ Đức đề xuất, kiến nghị một số vấn đề trong thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương

Đồng chí Quách Hữu Hiền, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thạch Thất phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Như Độ, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chương Mỹ phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND

huyện Quốc Oai phát biểu tại Hội nghị


Kim Nguyên - Hồng Thơ - Đỗ Vượng

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:00:00
ngày 2019-05-20