Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân
 

LTS: Trước thềm Hội nghị Tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, đại diện Ban Biên tập Bản tin Dân tộc Hà Nội đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội về một số nội dung xung quanh sự kiện này. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

\

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội trình bày Báo cáo Tổng kết chính sách đối với người có uy tín tại Hội nghị Tuyên dương người có uy tín, trưởng thôn, người dân tộc thiểu số Thủ đô có thành tích xuất sắc, tiêu biểu năm 2017. 

 • - Đại diện BBT: Thưa đồng chí, hằng năm Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đều tổ chức Hội nghị Tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, vậy sự kiện này có tác động như thế nào đối với sự phát triển kinh tế-xã hội ở vùng dân tộc, miền núi Thủ đô?
  • - Đồng chí Nguyễn Tất Vinh: Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đầu tư, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào. Những thành tựu đạt được trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi có sự đóng góp xứng đáng của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 • Hiện nay, trên địa bàn thủ đô Hà Nội, đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở tất cả 30/30 quận, huyện, thị xã với trên 92.000 người, thuộc 50 thành phần dân tộc, chiếm 0,92% dân số toàn Thành phố, trong đó chủ yếu là dân tộc Mường, Tày, Dao và một số dân tộc thiểu số khác. Đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô cư trú tập trung theo cộng đồng thôn, xã tại 153 thôn, thuộc 14 xã của 5 huyện là Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức.
 • Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng DTTS bình quân hàng năm đạt trên 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 28-30 triệu đồng/năm, có xã trên 40 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; 100% xã có đường ô tô đến trụ sở UBND xã, trên 60% đường trục thôn được bê tông hóa. Hệ thống thủy lợi từng bước đáp ứng yêu cầu cơ bản của sản xuất và dân sinh, trong đó trên 50% kênh mương được kiên cố hóa; 100% số hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt và từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất; 100% số xã đã có điểm bưu điện, 100% các thôn có đường dây điện thoại, mạng lưới Internet đến từng thôn, đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào các dân tộc. Tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 6,5%, hộ cận nghèo còn khoảng 5,1%, đã có 7 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.
 • Cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất văn hóa tinh thần của người dân cũng được nâng lên. Đến nay, trên địa bàn dân tộc, miền núi Thủ đô có 97/153 (63%) thôn đạt danh hiệu “Làng văn hóa” và 83,47% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Các hoạt động thể thao, văn hóa truyền thống như: Bắn cung, đẩy gậy, hát sắc bùa, hát đang, mo, mỡi, múa Mường cổ... được khôi và phát huy. Lễ cấp sắc, tết nhảy của dân tộc Dao thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia, góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết giữa các dân tộc; các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội ngày một giảm dần.
 • Để đạt được kết quả trên, ngoài sự cố gắng của các cấp, các ngành Thành phố, còn có một phần đóng góp tích cực của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô.
 • Người có uy tín đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc vận động cộng đồng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Bằng uy tín của mình, họ đã tuyên truyền, vận động người dân ở các thôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan...   
 • Người có uy tín luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các mô hình sản xuất mới phù hợp với địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, tổ chức lại sản xuất, cải tạo vườn tạp, đất trống, đồi núi trọc để tăng diện tích cây trồng nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; hiến đất làm đường giao thông, xây dựng Nông thôn mới... Qua đó, nhiều gia đình người dân tộc thiểu số đã áp dụng thành công mô hình kinh tế trang trại, không những giúp gia đình mình thoát nghèo mà còn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hộ dân tộc thiểu số khác thoát nghèo thông qua việc hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật...  
 • Trong công tác giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an đã trực tiếp vận động và tranh thủ người có uy tín tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tham gia phòng, chống ma túy, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, không vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; không tin, không làm theo những luận điệu lôi kéo, kích động của kẻ xấu; không truyền đạo trái pháp luật, gây rối trật tự xã hội... qua đó đã góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự tại cơ sở, những người có uy tín thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. 
 • - Đại diện BBT: Thưa đồng chí, thời gian qua Nhà nước và thành phố Hà Nội đã có những chính sách hỗ trợ cho người có uy tín, đồng chí có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?
 • - Đồng chí Nguyễn Tất Vinh: Trước đây việc thực hiện các chính sách đối với người có uy tín được căn cứ vào Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011, Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013, hiện nay được thực hiện theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trong bất cứ thời điểm nào, thành phố Hà Nội đều thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, phù hợp với thực tế của vùng dân tộc, miền núi Thủ đô.
 • Ngày 17/4/2017, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND Thành phố yêu cầu triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án. Các cấp, các ngành và các địa phương, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ để thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có uy tín và nâng cao hiệu quả hoạt động của người có uy tín tại các địa phương.
 • Từ năm 2011-2018, đã bình xét được 1.154 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi năm Thành phố bố trí trên 1 tỷ đồng để thực hiện chính sách đối với người có uy tín.
 • Ban Dân tộc Thành phố cùng các sở, ban ngành, đoàn thể, MTTQ Thành phố và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục bình chọn, xét công nhận người có uy tín; hàng năm tiến hành rà soát, bổ sung hoặc thay thế người có uy tín theo quy định. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, quan tâm bồi dưỡng và định hướng nội dung hoạt động, giao nhiệm vụ phù hợp để người có uy tín phát huy vai trò của mình trong cộng đồng. Tạo cơ chế động viên, khuyến khích người có uy tín tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền đối với người có uy tín, thường xuyên cung cấp thông tin cho người có uy tín về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.
 • Ban Dân tộc Thành phố phối hợp với UBND các huyện Ba Vì, Thạch thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ đặt mua Báo Hànộimới, Báo Dân tộc và Phát triển cung cấp cho người có uy tín theo đúng quy định. Vào các dịp Tết cổ truyền tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hằng năm, Ban Dân tộc đều tổ chức đoàn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của Thành phố đi thăm quan mô hình phát triển kinh tế và trao đổi học tập kinh nghiệm ở các địa phương khác. Qua đó, nhiều người đã vận dụng được kiến thức mới phát triển kinh tế gia đình.
 • Để thúc đẩy sự phát triển đi lên ở các địa phương vùng dân tộc, miền núi Thủ đô, ngoài sự đóng góp tích cực của người có uy tín còn có vai trò của trưởng thôn, những người dân tộc thiểu số sản xuất, kinh doanh giỏi đã tuyên truyền vận động nhân dân đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi góp phần giảm nghèo bền vững và giữ gìn an ninh trật tự trong thôn. Vì vậy, năm 2017, Ban Dân tộc đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố lần đầu tiên tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín, trưởng thôn, người dân tộc thiểu số Thủ đô có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có ý nghĩa thiết thực, được lãnh đạo Trung ương và Thành phố đánh giá cao. Tại hội nghị đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đã tặng Bằng khen cho 42 cá nhân, trong đó có 14 người có uy tín, 14 trưởng thôn và 14 người dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho 14 xã vùng dân tộc, miền núi; Trưởng Ban Dân tộc Thành phố tặng Giấy khen cho 40 người có uy tín có thành tích xuất sắc.
 • - Đại diện BBT: Nét mới của Hội nghị Biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm nay là gì, thưa đồng chí? 
 • Đồng chí Nguyễn Tất Vinh: Hằng năm, Ban Dân tộc đều tổ chức Tổng kết chính sách đối với người có uy tín gắn với Biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô. Sau những lần tổ chức trước đây, hoạt động biểu dương người có uy tín ngày càng hoàn thiện, đi vào chiều sâu, đảm bảo tính thiết thực. Các địa phương đã làm chặt chẽ việc bình chọn người có uy tín tiêu biểu trên cơ sở những thành tích đạt được trong năm, nhất là những đóng góp của người có uy tín vào các nhiệm vụ, phong trào của địa phương. Năm 2018, có 153 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được mời dự hội nghị. Đặc biệt, năm nay, trước khi tổ chức Hội nghị, sẽ tổ chức cho người có uy tín đi Báo công với Bác về thành tích của người có uy tín. Đó là dịp để các đại biểu bày tỏ lòng kính yêu đối với Bác Hồ và thể hiện sự quyết tâm kiên định đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác và nhân dân ta đã lựa chọn. Sau Lễ Báo công đoàn đến chào và dự buổi gặp mặt với lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.
 • - Đại diện BBT: Đồng chí có gửi gắm gì tới những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô?
 • - Đồng chí Nguyễn Tất Vinh: Việc tổ chức Hội nghị Biểu dương và Tổng kết chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là một hoạt động đầy tính nhân văn, cũng là dịp để những người có uy tín được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Qua đó ghi nhận, biểu dương, kịp thời động viên đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò của mình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và của thủ đô Hà Nội nói chung.
 • Hội nghị cũng là dịp để kiểm điểm, đánh giá lại việc thực hiện các chính sách trong một năm đối với người có uy tín, trong đó nêu rõ những ưu điểm để phát huy, những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục để việc thực hiện chính sách dân tộc nói chung và chính sách đối với người có uy tín nói riêng đảm bảo được yêu cầu của Đảng, Nhà nước và Thành phố đề ra. Đây là hoạt động cụ thể thiết thực thể hiện sự quan tâm của Thành phố đối với những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cùng niềm mong vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô sẽ ngày càng phát triển đi lên. Trước thềm của Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Dân tộc thành phố Hà Nội, xin gửi đến những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, luôn là trung tâm đoàn kết, là cấu nối giữa đồng bào với Đảng, chính quyền và địa phương, có nhiều đóng góp thiết thực cho quê hương, cho Thủ đô và đất nước.
 • - Đại diện BBT: Cảm ơn đồng chí Trưởng Ban đã dành thời gian trả lời phỏng vấn!

             

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khen thưởng người có uy tín, trưởng thôn, người dân tộc thiểu số Thủ đô có thành tích xuất sắc năm 2017Các đại biểu dự Hội nghị Tuyên dương người có uy tín, trưởng thôn, người dân tộc thiểu số Thủ đô có thành tích xuất sắc năm 2017

            

Thu Giang (thực hiện)

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2019-04-25