Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ năm 2018.

 Đó là nhận xét của đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội tại Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Ban Dân tộc Thành phố tổ chức sáng ngày 10/01/2019.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại Hội nghị

 Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Y Thông - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện các vụ, đơn vị của UBDT; đại diện các sở, ban, ngành Thành phố; lãnh đạo Ban Dân tộc, các phòng chức năng và toàn thể công chức, người lao động thuộc Ban; đại diện UBND các huyện, Phòng Dân tộc Ba Vì và các xã vùng dân tộc, miền núi của Thủ đô.

Năm 2018, Ban Dân tộc Thành phố có nhiều khó khăn do phải thực hiện khối lượng công việc lớn, nhiều việc đột xuất, nhiều báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ các chương trình công tác của Thành ủy; mặt khác yêu cầu về công tác dân tộc đòi hỏi ngày càng cao, nhưng số lượng công chức của Ban ít. Song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBDT, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; sự phối hợp có hiệu quả của các vụ, đơn vị thuộc UBDT; của các sở, ban, ngành Thành phố; cùng với sự vào cuộc quyết liệt cấp ủy, chính quyền các địa phương, đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ Thành phố đến cơ sở đã có nhiều cố gắng, nên công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đã được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, có một số nhiệm vụ nổi bật đó là:

-  Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”; đồng thời coi trọng việc thực hiện tốt 2 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố đã ban hành. Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ Thành phố giao đảm bảo chất lượng và tiến độ, không có nhiệm vụ nào bị chậm.

Các đại biểu dự Hội nghị

 • - Đã triển khai các chính sách dân tộc của Trung ương và Thành phố đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND Thành phố về phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS Thủ đô giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt là tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND để thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trong đó phấn đấu hoàn thành Kế hoạch trong năm 2019.

 • - Tổ chức bình xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, đúng quy trình theo Quyết định 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc. Các chính sách đối với người có uy tín được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tổ chức Hội nghị tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương người có uy tín tiêu biểu có nhiều đổi mới sáng tạo. Trước khi tổ chức Hội nghị đã tổ chức cho người có uy tín làm Lễ báo công, vào Lăng viếng Bác và thăm quan Phủ Chủ tịch. Đặc biệt Đoàn người có uy tín đã được đồng chí Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và lãnh đạo UBDT tiếp thân mật. Do đó người có uy tín phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vai trò của người có uy tín được phát huy.

 • - Tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Dân tộc Thành phố gắn với tổng kết 10 năm thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô được Trung ương và Thành phố đánh giá cao.
 • - Đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố. Tổ chức 30 lớp tập huấn công tác dân tộc, chính sách dân tộc và phổ biến giáo dục pháp luật tại 5 huyện, với hơn 8.000 đại biểu tham dự. Đã biên soạn, xuất bản và phát hành 5.500 cuốn sổ tay chính sách, pháp luật giúp đồng bào DTTS nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
 • - Là năm thứ 5 liên tiếp, Ban Dân tộc phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số và tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS Thủ đô tiêu biểu, xuất sắc với cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực.
 • - Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc được coi trọng, hoàn thành kế hoạch đề ra. Góp phần tích cực ngăn ngừa các sai phạm trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô.
 • - Công tác đối ngoại được tăng cường. Đã đón tiếp 20 đoàn người có uy tín và cán bộ làm công tác dân tộc các tỉnh bạn đến thăm và trao đổi học tập kinh nghiệm. Đồng thời Ban cũng tổ chức Đoàn cán bộ Thành phố và người có uy tín tiêu biểu của Thủ đô đi tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm ở các tỉnh, thành phố.

 • - Tại các huyện có các xã vùng dân tộc, miền núi việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc được UBND các huyện, xã đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt. Đề án khôi phục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa DTTS được triển khai ở nhiều địa phương. Huyện Mỹ Đức đã tổ chức 04 lớp tập huấn truyền dạy kỹ thuật đánh cồng chiêng, hát dân ca Mường và đánh nhạc cụ dân tộc. Huyện Thạch Thất tổ chức 03 lớp truyền dạy chiêng Mường với thời gian 10 ngày cho cho trên 200 lượt người, đối tượng là phụ nữ các cháu học sinh trường THCS trên địa bàn 03 xã miền núi; hỗ trợ 10 tủ trưng bày trang phục Mường và 20 bộ trang phục truyền thống cho 10 thôn; phối hợp tổ chức cho 100 người là cán bộ huyện, 03 xã và người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc tại tỉnh Ninh Bình. Huyện Quốc Oai đã tổ chức 04 lớp ngoại khóa giới thiệu về bản sắc văn hóa dân tộc Mường cho các em học sinh tại các Trường tiểu học và THCS trên địa bàn, tổ chức 02 lớp tập huấn cồng chiêng cho đồng bào DTTS. Huyện Ba Vì hỗ trợ, trang bị định hướng cho các hoạt động bảo tồn văn hóa, khuyến khích đồng bào tại các thôn tham gia, lồng ghép các nội dung, chương trình bảo tồn văn hóa với các lễ hội tại địa phương.

 • - Nhằm phát huy thế mạnh của vùng dân tộc, miền núi, huyện Thạch Thất đã tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp, 02 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi ong tại 3 xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung cho hơn 700 lượt người tham dự. Huyện Mỹ Đức đã tổ chức 02 lớp dạy nghề mây, tre đan cho 70 người. Huyện Ba Vì đưa sản phẩm chè Ba Trại và thuốc Nam xã Ba Vì tham gia tại hội trợ quảng bá sản phẩm cho vùng đồng bào DTTS tiếp cận thị trường do Ủy ban Dân tộc tổ chức.
 • Đó là những việc làm hiệu quả, thành công, có sự sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của ngành công tác dân tộc Thủ đô. Những kết quả đó góp phần quan trọng nhằm phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền trên địa bàn Thành phố.

 • Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là, chưa đề xuất được chính sách để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS Thủ đô. Trong khi nguồn lực còn hạn chế, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, xuống cấp nhanh, nhất là hệ thống đường, thủy lợi; trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc và cán bộ là người dân tộc thiểu số ở một số nơi còn chưa đồng đều. Tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế còn chậm, chưa tạo được vùng sản xuất hàng hóa, năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, hàng hóa còn thấp. Kiến thức về kinh tế thị trường, khoa học-kỹ thuật, quản lý kinh tế của cán bộ nhất là ở cơ sở còn hạn chế, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Ở một số địa phương còn có người đi làm việc ở nước ngoài trái quy định; tình trạng người dân chưa đồng thuận trong thực hiện dự án dẫn đến còn khiếu kiện về đất đai; có đạo lạ hoạt động lén lút...
 • Tại Hội nghị, các đại biểu đã kiến nghị với Thành phố: Việc chấm điểm cải cách hành chính, đối với Ban Dân tộc có đặc thù chỉ có một thủ tục hành chính được thực hiện 5 năm 1 lần. Đề nghị khi chấm điểm cải cách hành chính không để Ban phải thiệt thòi; Đối với công tác tổ chức cán bộ, Thành ủy đã chỉ đạo, đề nghị lãnh đạo Thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan giải quyết dứt điểm ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy về công tác tổ chức cán bộ tại Ban Dân tộc; Việc bố trí đủ nguồn vốn cho các dự án của Kế hoạch 138/KH-UBND của UBND Thành phố; UBDT sớm có hướng dẫn Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III; Hỗ trợ kinh phí để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc…

 • Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Y Thông - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao việc thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ năm 2018 của ngành công tác dân tộc. Đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, nòng cốt là Ban Dân tộc cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III; Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo UBDT, của UBND Thành phố để triển khai tổ chức thực hiện tốt các chính sách; Làm tốt công tác tham mưu cho UBND Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn ổn định an ninh trật tự ở vùng dân tộc, miền núi Thủ đô. Về các kiến nghị như công tác tổ chức cán bộ của Ban Dân tộc, Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy; Về cải cách hành chính Thành phố tiếp thu để điều chỉnh; Đối với Nghị quyết 52/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, giao Sở Nội vụ thực hiện; Về Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức thực hiện; Đối với nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch 138/KH-UBND của UBND Thành phố, giao Sở Kế hoạch-Đầu tư và Sở Tài chính đảm bảo nguồn vốn thực hiện Kế hoạch; Đồng tình với việc hỗ trợ kinh phí để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc.

 • Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Dân tộc đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBDT, UBND Thành phố, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, là năm diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III, đề nghị đội ngũ những người làm công tác dân tộc từ Thành phố đến cơ sở nỗ lực phấn đấu, phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế; nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sâu sát cơ sở; chủ động, tích cực tham mưu đề xuất cho lãnh đạo Thành phố ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc của Trung ương và của Thành phố, nhằm mục tiêu đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thành phố phát triển nhanh, toàn diện, bền vững góp phần xây dựng Thủ đô giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

 • Ghi nhận những thành tích, kết quả của cán bộ, công chức ngành công tác dân tộc, Chủ tịch UBND Thành phố đã tặng Bằng khen cho Ban Dân tộc vì có thành tích trong thực hiện chính sách dân tộc, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố đã tặng Giấy khen cho các phòng chức năng và các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông phát biểu tại Hội nghị

Trưởng Ban Dân tộc Nguyễn Tất Vinh phát biểu kết luận Hội nghị

Phó Trưởng Ban Dân tộc Nguyễn Phúc Hải Báo cáo công tác dân tộc

năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Phó Trưởng Ban Dân tộc Nguyễn Ánh Dương triển khai Kế hoạch
số 216/KH-UBND ngày 23/11/2018 của UBND Thành phố về thực hiện

chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Nguyễn Hồng Dân phát biểu tại Hội nghị

 

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì nêu lên những kiến nghị, đề xuất với Thành phố tại Hội nghị

 

Chánh Văn phòng Ban Dân tộc Chu Văn Tĩnh nêu lên một số kiến nghị về việc cải cách hành chính và công tác tổ chức cán bộ của Ban Dân tộc

 

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Thị Thu Hà khái quát việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của huyện

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội trao Bằng khen của UBND TP cho Ban Dân tộc vì đã có thành tích trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô năm 2018

 

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc trao Giấy khen của Ban Dân tộc cho các phòng chức năng của Ban vì có thành tích trong năm 2018

 

Đồng chí Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng Ban Dân tộc trao Giấy khen của Ban Dân tộc cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CTDT năm 2018

 
Đồng chí Nguyễn Ánh Dương, Phó Trưởng Ban Dân tộc
trao Giấy khen của Ban Dân tộc cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CTDT năm 2018
     

Bài, ảnh: Mai Phương

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:00:00
ngày 2020-09-23