Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019
 

 

Chiều ngày 16/01/2019, Chi bộ Ban Dân tộc Thành phố đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố, cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Ban. Đồng chí Nguyễn Tất Vinh - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban và đồng chí Nguyễn Ánh Dương - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban đồng chí trì Hội nghị


Theo báo cáo, năm 2018, mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều việc đột xuất, công tác dân tộc đòi hỏi ngày càng cao, số lượng công chức ít, song Chi bộ Ban đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn vì vậy cơ quan Ban Dân tộc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và thời gian. Nổi bật là: Đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” với phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”; đồng thời thực hiện nghiêm túc kỷ luật hành chính và 2 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố đã ban hành.

Các chính sách dân tộc của Trung ương và Thành phố luôn được Ban triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Đã tổ chức các chương trình, hội nghị: Tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương người có uy tín tiêu biểu; Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS Thủ đô tiêu biểu, xuất sắc; Khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đổi mới, sáng tạo.
Tổ chức Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Dân tộc Thành phố gắn với tổng kết 10 năm thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô được Trung ương và Thành phố đánh giá cao.
Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố. Tổ chức 30 lớp tập huấn công tác dân tộc, chính sách dân tộc và phổ biến giáo dục pháp luật tại 5 huyện, với hơn 8.000 đại biểu tham dự. Đã biên soạn, xuất bản và phát hành 5.500 cuốn sổ tay chính sách, pháp luật giúp đồng bào DTTS nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc được coi trọng, hoàn thành kế hoạch đề ra. Góp phần tích cực ngăn ngừa các sai phạm trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô.
Công tác đối ngoại được tăng cường. Đã đón tiếp trên 20 đoàn người có uy tín và cán bộ làm công tác dân tộc các tỉnh bạn đến thăm và trao đổi học tập kinh nghiệm. Đồng thời, đã cũng tổ chức Đoàn cán bộ Thành phố và người có uy tín tiêu biểu của Thủ đô đi tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm ở các tỉnh, thành phố.

Tại hội nghị, các ý kiến của các đại biểu nhất trí cao với kết quả thực hiện nhiệm vụ được nêu trong các báo cáo, đồng thời đóng góp các ý kiến, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2019.
Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại như: chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác chính trị, tư tưởng còn hạn chế; có một số đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng cơ quan, chi bộ; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa hiệu quả, chuyển biến còn chậm; tinh thần đấu tranh phê và tự phê chưa cao...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Chi bộ Ban Dân tộc đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí mong muốn Chi bộ luôn là hạt nhân lãnh đạo cơ quan Ban Dân tộc đoàn kết, thống nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Vinh - Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố. Đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị các đảng viên phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế; nỗ lực phấn đấu nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Năm 2019 Chi bộ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Triển khai thực hiện nghiệm các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố; Lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt chức năng tham mưu giúp Thành ủy, UBND Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, tuyên truyền, giáo tục, tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành phố; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, trong đó quan tâm công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ của cơ quan. Chỉ đạo thường xuyên rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Chi bộ, cơ quan; Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Chi bộ; Lãnh đạo BCH Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ, tổ chức tốt các phong trào thi đua trong công chức, người lao động cơ quan. Đồng thời, đối với Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố, đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hơn nữa đối với Chi bộ Ban để nắm chắc tình hình và có biện pháp chỉ đạo, giúp đỡ Ban khắc phục những tồn tại, hạn chế./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Bí thư Chi bộ phát biểu điều hành Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Ánh Dương, Phó Bí thư Chi bộ báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019


Đồng chí Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng Ban phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Dương Văn Thi, Chánh Thanh tra Ban phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Lê Thanh Thắng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Chính sách Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Tin, ảnh: Trịnh Xuân Tứ - Kim Nhung

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 75%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 13:30:00
ngày 2020-09-23