Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Công tác dân tộc Thủ đô 10 hoạt động tiêu biểu năm 2018
 

 

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ đề công tác năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” 

Ban đã thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Đồng thời, coi trọng việc thực hiện tốt 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố: Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Ban đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ Thành phố giao đảm bảo chất lượng và tiến độ, không có nhiệm vụ nào bị chậm; được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen về thực hiện tốt chính sách dân tộc.

2. Tổ chức Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Dân tộc Thành phố gắn với Tổng kết 10 năm thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bản Thủ đô với cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả

Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Dân tộc Thành phố gắn với Tổng kết 10 năm thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô vừa động viên khích lệ được những cán bộ, công chức, người lao động làm công tác dân tộc của Thành phố vừa tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô trong 10 năm qua là việc làm sáng tạo có ý nghĩa thiết thực được các cơ quan Trung ương và Thành phố đánh giá cao. Qua Tổng kết thấy được những đổi mới, đi lên ở vùng dân tộc, miền núi - nơi khó khăn nhất của Thủ đô càng khẳng định quyết định mở rộng địa giới Thủ đô của Đảng và Nhà nước là sáng suốt và đúng đắn.

3. Tổ chức Hội nghị Tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS Thành phố với cách làm mới động viên kịp thời người có uy tín

Nét mới của Hội nghị là 153 người có uy tín cùng cán bộ, công chức làm công tác dân tộc của Thủ đô đã báo công, vào Lăng viếng Bác và thăm quan Khu di tích Phủ Chủ tịch. Đặc biệt, đoàn được Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tiếp thân mật. Do đó người có uy tín rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vai trò của người có uy tín được phát huy.

4. Tổ chức các Đoàn đi trao đổi, học tập kinh nghiệm thực hiện công tác dân tộc tại một số tỉnh thu được nhiều kết quả

Đoàn cán bộ thành phố Hà Nội đã đến nghiên cứu, trao đổi học tập kinh nghiệm ở một số tỉnh, thành phố phía Nam đã thu được nhiều kết quả. Qua đó đã đề xuất với lãnh đạo Thành phố việc chỉ đạo, sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc Thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị.  

Tổ chức đoàn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố Hà Nội đi thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh phía Bắc. Thông qua việc thăm quan mô hình thực tế tại các địa phương, nhiều người đã vận dụng để phát triển kinh tế gia đình, tuyên truyền nhân dân đưa tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi để phát triển sản xuất.

5. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND Thành phố và tham mưu UBND Thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS miền núi Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020. Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 06/12/2016, tổng nguồn vốn được bố trí đầu tư cho các dự án là 1.000 tỷ đồng, tính đến nay Thành phố đã cấp 850 tỷ đồng. Riêng năm 2018 được bố trí 100 tỷ đồng (huyện Ba Vì 83 tỷ đồng; Mỹ Đức 17 tỷ đồng). Ban Dân tộc đã hướng dẫn, đôn đốc và ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND. Đến nay, các dự án đã cơ bản hoàn thành về khối lượng, chất lượng công trình và tiến độ giải ngân theo kế hoạch đề ra.

Ban Dân tộc Thành phố đã phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch trình UBND Thành phố, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/11/2018 để thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. Tổng kinh phí thực hiện là 21.091.950.000 đồng, là tỉnh, thành phố đầu tiên phấn đấu hoàn thành trong năm 2019.

6. Hoạt động tập huấn về công tác dân tộc và tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đạt hiệu quả cao. Lần đầu tổ chức biên soạn, xuất bản và phát hành Sổ tay Chính sách, pháp luật dành cho đồng bào vùng dân tộc, miền núi Thủ đô

Ban đã phối hợp với UBND các huyện, xã vùng đồng bào DTTS tổ chức 30 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 8.000 lượt đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc, người có uy tín, trưởng thôn, phó thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận và người dân tiêu biểu.

Thực hiện Quyết định số 8137/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2021”, Ban Dân tộc Thành phố tổ chức biên tập, xuất bản cuốn “Sổ tay Chính sách, pháp luật”. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc, góp phần bảo đảm sự ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

7. Tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu có nhiều đổi mới, sáng tạo

Trước buổi Lễ Tuyên dương, các em học sinh, sinh viên đã đến Báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm quan Khu di tích Phủ Chủ tịch và Hoàng thành Thăng Long.

Tại Lễ Tuyên dương có 124 em học sinh, sinh viên DTTS Thủ đô được tuyên dương khen thưởng. Trong đó 9 em được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tặng Bằng khen; 14 em được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen; 101 em được Trưởng ban Dân tộc tặng Giấy khen.

8. Tổ chức Chương trình khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Ban Dân tộc phối hợp với Sở Y tế, Thành đoàn, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội và sự tình nguyện tham gia của gần 50 y, bác sỹ đang công tác tại các bệnh viện của Trung ương và Hà Nội đến khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.200 đồng bào dân tộc thiểu số và các em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 7 xã thuộc vùng dân tộc miền núi của 4 huyện là Mỹ Đức, Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai.

Nhân dịp này Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Ban Dân tộc Thành phố trao 50 suất quà cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

9. Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc có hơn 29 triệu lượt người truy cập, Bản tin Dân tộc Hà Nội hoạt động hiệu quả

Sau 5 năm hoạt động, trang tin điện tử của Ban đã có hơn 29 triệu lượt người truy cập, dẫn đầu về số lượng người truy cập trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc của cả nước. Đáp ứng nhu cầu thông tin và tra cứu văn bản của các cán bộ làm công tác dân tộc, của các địa phương và bạn đọc, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Bản tin Dân tộc Hà Nội mỗi quý xuất bản một số. Nội dung bám sát chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của Bản tin chuyên ngành, luôn đổi mới về hình thức, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương vùng dân tộc miền núi Thủ đô.

10. Đề án khôi phục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được nhiều địa phương triển khai thực hiện hiệu quả

Huyện Mỹ Đức đã tổ chức 04 lớp tập huấn truyền dạy kỹ thuật đánh cồng chiêng, hát dân ca Mường và đánh nhạc cụ dân tộc. Huyện Thạch Thất tổ chức 03 lớp truyền dạy chiêng Mường cho trên 200 lượt người; phối hợp tổ chức cho 100 người là cán bộ huyện, 03 xã và người có uy tín đi thăm quan, học tập kinh nghiệm công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc tại tỉnh Ninh Bình. Huyện Quốc Oai đã tổ chức 04 lớp ngoại khóa giới thiệu về bản sắc văn hóa dân tộc Mường, tổ chức 02 lớp tập huấn cồng chiêng cho đồng bào DTTS. Huyện Ba Vì đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn văn hóa, khuyến khích đồng bào tham gia, lồng ghép các nội dung, chương trình bảo tồn văn hóa với các lễ hội tại địa phương./.


Kim Nhung

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 75%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 12:00:00
ngày 2020-09-23