Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tiến Xuân thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS
 

 Tiến Xuân là xã dân tộc, miền núi thuộc huyện Thạch Thất, cách thị trấn huyện 17km. Xã có diện tích tự nhiên 3.457,74 ha, có 18 thôn, cụm dân cư với 1.730 hộ, 7.560 người. Trên địa bàn xã có hai dân tộc chủ yếu sinh sống là Mường và Kinh, trong đó dân tộc Mường chiếm 69,8%, dân tộc Kinh và các dân tộc khác chiếm 30,2%.


Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên xã Tiến Xuân đã luôn chú trọng và triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động tập hợp, đoàn kết lực lượng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, vì cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư và vì sự ổn định, phát triển của địa phương.


Trong công tác tuyên truyền, xã tập trung chủ yếu vào thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh, việc cưới, việc tang, lễ hội... Các nội dung liên quan đến phong trào thi đua luôn được triển khai tuyên truyền đến nhân dân đảm bảo thời gian, rõ nội dung, tính chất nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi người dân qua đó đã đạt nhiều kết quả tốt. Điển hình như thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới có 20 hộ gia đình đã tình nguyện hiến trên 3.000m2 đất để xây dựng đường giao thông, các công trình công cộng... tiêu biểu như hộ gia đình bà Nguyễn Thị Đống ở thôn Trại Mới đã hiến 542m2. Trong phong trào xóa đói giảm nghèo hộ ông Đinh Viết Chuộn thôn Đồng Cao đã xin ra khỏi hộ nghèo. Tuy xã đã về đích nông thôn mới năm 2015, nhưng một số chỉ tiêu đạt còn thấp như cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn, hệ thống giao thông, kênh mương, trong năm 2018 xã đã huy động được hàng nghìn ngày công lao động nạo vét kênh mương, sửa đường giao thông nội đồng...

iện mạo mới ở xã Tiến Xuân hôm nay


Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên, Ban công tác mặt trận cơ sở thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương VII, khóa IX về Đại đoàn kết dân tộc; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật MTTQ Việt Nam; Chỉ thị 11/CT-TU của Thành ủy Hà Nội về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và mừng thọ. Vì vậy, những năm qua trong việc cưới, việc tang đã xóa bỏ được những hủ tục lạc hậu, được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm; với việc mừng thọ các cụ được tổ chức tập trung tại UBND xã, không tổ chức ăn uống linh đình như trước. Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện tốt chương trình phối hợp vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn”...


Ngoài ra, xã đã thực hiện tốt các chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách đối với người nghèo, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Xây dựng làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, hộ gia đình văn hóa, biểu dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu, người tốt, việc tốt. Thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.


Trồng rau ứng dụng công nghệ cao tại xã Tiến Xuân

Với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân, thời gian qua, công cuộc đổi mới ở xã Tiến Xuân đã thu được những kết quả quan trọng. Cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi chuyển dịch mạnh mẽ. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đưa cây, con có năng suất và có giá trị kinh tế vào sản xuất theo hướng trang trại, vùng chuyên canh... Năm 2018 mức tăng trưởng kinh tế của xã đạt 12%, tổng sản lượng lúa và màu quy thóc đạt 4.899,8 tấn, năng suất bình quân cây lúa đạt 65,3 tạ/ha, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới còn 1,41%. Ngoài ra, công tác văn hóa, xã hội luôn được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn từng bước được đổi mới, cơ sở hạ tầng được xây dựng ngày càng khang trang. Có 16/18 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa. Công tác giáo dục, y tế, luôn được chú trọng, có 2/4 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Trạm y tế xã duy trì tốt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020, công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn xã được đảm bảo. Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.


Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Tiến Xuân, trong thời gian tới xã tập trung vào một số giải pháp sau:


Một là, tiếp tục tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện đến nhân dân Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH TW Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc, trong đó đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò làm chủ của mình và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, phát huy tốt giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.


Hai là, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất để phát triển kinh tế bền vững, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền.


Ba là, tiếp tục xây dựng và phát huy những kết quả của quá trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao dân trí và đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đầu tư hỗ trợ xây dựng mới nhà văn hóa cho các thôn để nhân dân được hưởng thụ các giá trị văn hóa tốt đẹp và giàu bản sắc dân tộc.

Bốn là, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên đối với đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở gắn với thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể xã hội.


Năm là, để bảo tồn di sản văn hóa chiêng Mường đầu tư chiêng cho các nhà trường, để đào tạo cho thế hệ trẻ là học sinh tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn xã.

Sáu là, đề nghị các cấp quan tâm chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU của Thành ủy, Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND Thành phố về đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã dân tộc miền núi, nhất là nhà văn hóa để nhân dân có chỗ sinh hoạt cộng đồng./.


Mai Phương - Thu Giang

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 71%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 16:30:00
ngày 2022-08-13