Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2019 - Họp phiên thứ nhất
 
  •   Chiều ngày 08/5/2019, tại Ban Dân tộc Thành phố, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2019 đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức triển khai một số nội dung chương trình, công tác chỉ đạo Đại hội cấp huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS Thành phố lần thứ III năm 2019 chủ trì cuộc họp.

  • Khái quát về các dân tộc thiểu số của Thủ đô, Trưởng ban Dân tộc Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Nguyễn Tất Vinh cho biết: Hiện nay, trên địa bàn thủ đô Hà Nội, đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở tất cả 30/30 quận, huyện, thị xã với trên 92.000 người, thuộc 50 thành phần dân tộc, chiếm 0,92% dân số toàn Thành phố, trong đó chủ yếu là dân tộc Mường, Tày, Dao và một số dân tộc thiểu số khác. Đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô cư trú tập trung theo cộng đồng thôn, xã tại 153 thôn, thuộc 14 xã của 5 huyện là Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức.


Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS Thành phố lần thứ III năm 2019


  • Thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội ở cấp huyện và cấp Thành phố; có 4 huyện là Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức đủ điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện. Theo dự thảo Kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội đại biểu cấp Thành phố là 2 ngày, dự kiến trong tháng 9/2019; thời gian tổ chức Đại hội đại biểu tại cấp huyện là 1 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30/6/2019.

  • Đại hội đại biểu các DTTS thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2019 nhằm tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc đại đoàn kết dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, xây dựng, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của đồng bào dân tộc thiểu số vào đường lối đổi mới của Đảng. Tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2019, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc của Thành phố giai đoạn 2019-2024; Biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, động viên, cổ vũ đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.


Các đại biểu dự cuộc họp


  • Cuộc họp đã thông qua quyết định thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc Đại hội; phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban; dự kiến phân bổ đại biểu dự Đại hội cấp Thành phố, Trung ương, hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng và kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cấp huyện, Thành phố...

  • Thảo luận tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Tổ chức Đại hội tập trung vào các nội dung như: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu; Công tác thi đua khen thưởng phải thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, lựa chọn những đồng bào DTTS thực sự tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua; Có tiêu chí cụ thể để phân bổ đại biểu; Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; Về an ninh, hậu cần; Về quà tặng phải đảm bảo có ý nghĩa, chất lượng...

  • Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các thành viên trong Ban Tổ chức, Trưởng ban Dân tộc Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Nguyễn Tất Vinh đã phát biểu kết luận thống nhất chương trình và các công việc chi tiết nhằm chuẩn bị cho Đại hội. Các báo cáo phục vụ Đại hội cần nhanh chóng triển khai thực hiện và khẩn trương hoàn thiện. Song song với công tác chuẩn bị nội dung chương trình tổ chức Đại hội, cần tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về Đại hội. Đồng thời yêu cầu 03 tiểu ban giúp việc Đại hội là: Nội dung, Nhân sự và Thi đua - Khen thưởng, Tuyên truyền và Phục vụ chủ động thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công nhằm chuẩn bị chu đáo để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp./.

Kim Nguyên - Mai Phương

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 75%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 12:30:00
ngày 2020-09-23