Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thạch Thất lần thứ III năm 2019

 Ngày 15/6/2019, huyện Thạch Thất đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III.

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh thay mặt Ban Chỉ đạo Đại hội và Ban Dân tộc Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh thay mặt Ban Chỉ đạo Đại hội và Ban Dân tộc Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

  Dự Đại hội có các đồng chí: Lý Bình Huy - Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (UBDT); Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thành phố; Nguyễn Ánh Dương - Phó Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội, Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thành phố; Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch  UBMTTQVN Thành phố; các đồng chí đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Thạch Thất; các ban, ngành, đoàn thể của huyện và 145 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các dân tộc trên địa bàn huyện.


 • Huyện Thạch Thất hiện có hơn 11.000 người thuộc 18 dân tộc thiểu số chiếm 5,4% dân số toàn huyện. Đồng bào dân tộc huyện tập trung chủ yếu ở 3 xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung. Trong giai đoạn 2014 - 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND Thành phố, sự hướng dẫn của Ban Dân tộc; sự chỉ đạo sâu sát của huyện Thạch Thất, sự phối hợp hiệu quả của các phòng, ban, ngành huyện, của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và của người dân nên công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trên địa bàn 3 xã miền núi, kinh tế - xã hội phát triển tích cực, với 46 dự án được đầu tư mới có tổng kinh phí gần 407 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất đạt 775,9 tỷ đồng, tăng 353,4 tỷ so với năm 2014. Kinh tế tăng trưởng 12,5%/năm. Thu nhập bình quân đạt 44 triệu đồng/người/năm, tăng 17,2 triệu đồng/người so với năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,17% năm 2014 xuống còn 1,28% năm 2018. Trong đó xã Tiến Xuân 1,19%, xã Yên Bình 1,33% và xã Yên Trung 1,31%. Ở 3 xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới... Công tác giáo dục, văn hóa, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục được nâng lên, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy và học được đầu tư theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Có 7/11 đạt chuẩn quốc gia (tăng 4 trường so với năm 2014). Năm học 2018 - 2019 tỷ lệ trẻ em hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98,2%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 96,9%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả; thực hiện việc cưới việc tang, lễ hội và mừng thị được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, văn minh; việc hỏa táng khi có người chết đã được người dân đồng tình hưởng ứng, năm 2018 tỷ lệ hỏa táng tại xã Bình Yên đạt tỷ lệ trên 80%, Yên Trung đạt 71,4%...

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thành phố trao tặng Giấy khen của Ban Dân tộc cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019

 1. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thạch Thất lần thứ III đã đề ra các mục tiêu trong giai đoạn 2019 - 2024, đó là: Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số; giảm tỷ lệ hộ nghèo, phấn đấu đến năm 2024 mức sống chung của đồng bào dân tộc thiểu số đạt mức khá so với mức sống bình quân chung của huyện; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội các xã dân tộc, miền núi đồng bộ; bảo vệ và phát triển môi trường sinh thái. Nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc. Củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

 2. Theo đó, huyện phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75 triệu đồng/năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 1% (theo tiêu chí 2016-2020). Đào tạo nghề cho khoảng 2.500 lao động đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74%; giải quyết việc làm cho 2.700 lao động, duy trì tỷ lệ lao động có việc đạt 98,5%. 100 thôn, có đường bê tông hóa; 70% trở lên có hệ thống thủy lợi, mương tưới phục vụ nông nghiệp được kiên cố hóa. 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. 100% thôn có nhà văn hóa; 100% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh. Có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...    

 3. Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thành phố Nguyễn Tất Vinh nhấn mạnh: Việc tổ chức Đại hội có ý nghĩa quan trọng, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc, đại đoàn kết dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, xây dựng, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của đồng bào dân tộc thiểu số vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2014-2019. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc ở địa phương giai đoạn 2019-2024. Đồng thời, là dịp để biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, động viên, cổ vũ đồng bào DTTS tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, Thủ đô và đất nước.

 4. Trưởng Ban Dân tộc Thành phố đánh giá cao cấp ủy, chính quyền huyện Thạch Thất đã nghiêm túc, trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy Hà Nội và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội Thành phố về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cấp ủy, chính quyền và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Thạch Thất đã đạt được trong những năm qua. Trưởng Ban Dân tộc Thành phố đề nghị, trong thời gian tới huyện cần quan tâm hơn một số điểm như: Làm tốt hơn nữa công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách dân tộc đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện. Khơi dậy ý thức, niềm tự hào, truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc và địa phương, động viên, khuyến khích đồng bào các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 5. Cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của huyện rà soát kỹ lưỡng các chỉ tiêu, chương trình, dự án đã và đang triển khai thực hiện, tập trung lãnh đạo, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương phù hợp phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc. Cùng với việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào dân tộc miền núi, cần coi trọng và ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đi đôi với phát triển hạ tầng xã hội phải chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, giữ gìn môi trường sinh thái.

 6. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trong đó chú trọng công tác xây dựng gia đình văn hóa trong đồng bào DTTS và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, dự án trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc của huyện và xã làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu giúp Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn.  

 7. Đồng thời, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố cũng đề nghị những người có uy tín và các đại biểu tiêu biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số dự Đại hội tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước và những giá trị, bản sắc văn hóa tộc người được vun đắp từ nhiều đời qua, cùng nhau đoàn kết, tương trợ, giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình cho các thế hệ mai sau. Đồng thời, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa để xây dựng Thạch Thất thành huyện mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

 8. Trưởng Ban Dân tộc Thành phố cho biết thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III vào tháng 9/2019. Hà Nội có 4 huyện tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số. Thạch Thất là huyện đầu tiên tổ chức Đại hội vì vậy Trưởng Ban Dân tộc Thành phố tin rằng, qua việc tổ chức Đại hội của huyện Thạch Thất sẽ giúp cho 3 huyện sắp tới tổ chức Đại hội có nhiều kinh nghiệm quý báu để tổ chức thành công Đại hội.

 9. Nhân dịp này, UBND Thành phố biểu dương 2 tập thể, 3 cá nhân, Ban Dân tộc Thành phố biểu dương 2 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào các phong trào trong thời gian qua.
 10. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thạch Thất đã thành công tốt đẹp. Đại hội cũng đã nhất trí bầu 23 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố lần thứ III, năm 2019./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh phát biểu tại Đại hội

Lãnh đạo huyện Thạch Thất trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc

Đoàn Chủ tịch Đại hội


Các đại biểu dự Đại hội
Các đại biểu thăm quan gian triển lãm ảnh và các sản phẩm văn hóa của đồng bào dân tộc


Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Thanh Bình - Kim Nguyên

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 71%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 16:00:00
ngày 2022-08-13