Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
 

  Sáng ngày 03/7/2019, Ban Dân tộc Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trưởng Ban Dân tộc Nguyễn Tất Vinh chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc, các phòng chức năng và toàn thể công chức, người lao động thuộc Ban; đại diện các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài chính; Tư pháp; đại diện các huyện có các xã dân tộc, miền núi; Phòng Dân tộc Ba Vì và phóng viên các cơ quan báo chí của Trung ương và Thành phố.


Thay mặt lãnh đạo Ban Dân tộc Thành phố, đồng chí Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng Ban đã trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, 6 tháng đầu năm, công tác dân tộc của Thành phố đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp Thành phố lần thứ III năm 2019; giúp UBND Thành phố chỉ đạo 4 huyện là Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp huyện thành công theo đúng hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu của Thành phố.


Các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc Thành phố điều hành Hội nghị

Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/11/2018 của UBND Thành phố về thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Tham mưu UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và việc làm cho người DTTS thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ; Phối hợp với 5 huyện tổ chức 12 lớp tập huấn công tác dân tộc và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 2.500 lượt người là cán bộ làm công tác dân tộc từ huyện đến cơ sở, người có uy tín, người DTTS tiểu biểu... 


Tại các huyện có các xã dân tộc, miền núi đã tập trung triển khai và tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ III năm 2019. Nhằm bảo tồn, khôi phục và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Thạch Thất đã hỗ trợ cho 3 trường THCS 3 bộ cồng chiêng Mường và tổ chức lớp truyền dạy tiếng Mường cho 90 học viên; huyện Quốc Oai tổ chức tập huấn, truyền dạy cho các đội cồng chiêng của 2 xã là Đông Xuân và Phú Mãn; huyện Ba Vì đã hỗ trợ 70.000.000 triệu cho các vận động viên của các xã miền núi tham gia Hội thi thể thao dân tộc thiểu số Thành phố. 


Điều hành thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân tộc Nguyễn Ánh Dương đề nghị, bên cạnh việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết công tác dân tộc, các đại biểu cần tập trung chỉ ra những hạn chế, tồn tại cùng những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của địa phương. 


Ý kiến của các đại biểu đề nghị Thành phố sớm ban hành quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho các hộ gia đình trên địa bàn huyện làm cơ sở xác định số hộ thiếu đất sản xuất để triển khai thực hiện chính sách theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/11/2018 của UBND Thành phố về thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Bố trí vốn cho các dự án đã được phê duyệt; Có cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện cho các xã dân tộc, miền núi hoàn thành xây dựng Nông thôn mới... 


Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Nguyễn Tất Vinh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc từ Thành phố đến cơ sở trong 6 tháng đầu năm, đã trực tiếp góp phần thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc, tiêu biểu là tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện. Đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, thiếu sót như: Phối hợp trong triển khai thực hiện giữa các đơn vị có việc, có thời gian chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng. Có địa phương chưa thật coi trọng phát huy nội lực, tiềm năng, còn trông chờ vào hỗ trợ đầu tư của Nhà nước. Công tác tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách đặc thù còn hạn chế. 


Với công tác dân tộc 6 tháng cuối năm, Trưởng Ban Dân tộc đề nghị cán bộ làm công tác dân tộc từ Thành phố đến cơ sở phải chủ động, nhanh nhạy, sáng tạo trong tổ chức thực hiện chú trọng các nội dung sau: 


Bám sát sự chỉ đạo của UBDT, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, rà soát các nhiệm vụ chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa xong để tổ chức thực hiện theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”. Trọng tâm là làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố lần thứ III theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố.


 Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô trong 6 tháng cuối năm 2019. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; sâu sát cơ sở nắm, giải quyết kịp thời các vấn đề còn vướng mắc và mới phát sinh; đề xuất các cơ chế, chính sách dân tộc phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng dân tộc.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Thành phố đối với đồng bào dân tộc thiểu số. 

Thực hiện tốt công tác đối ngoại, tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm đối với các tỉnh, thành phố trong nước, từng bước mở rộng quan hệ quốc tế về công tác dân tộc./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh Trưởng - Ban Dân tộc Thành phố phát biểu kết luận Hội nghịĐồng chí Nguyễn Phúc Hải - Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019Đồng chí Hoàng Đình Thái - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu tại Hội nghịĐồng chí Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Hội nghịĐồng chí Trần Mạnh Cường - Phó Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp phát biểu tại Hội nghịĐồng chí Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức nêu lên những đề xuất, kiến nghị trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại địa phươngĐồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Quốc Oai báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc của huyệnĐồng chí Quách Hữu Hiền - Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Thạch Thất phát biểu tại Hội nghịĐồng chí Vũ Văn Tuấn - Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Chương Mỹ báo cáo tình hình vùng đồng bào dân tộc tại địa phương Đồng chí Đinh Công Sử - Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Ba Vì nêu lên một số vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc


Kim Nguyên - Mai Phương

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 77%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:30:00
ngày 2021-01-24