Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Công bố Quyết định thanh tra thực hiện chính sách dân tộc năm 2019
 

 

          Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-BDT ngày 20/6/2019 của Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội về việc thanh tra thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại UBND huyện Thạch Thất (giai đoạn 2017-2018); ngày 04/7/2019, tại trụ sở UBND huyện Thạch Thất, Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra. Dự hội nghị công bố Quyết định thanh tra có các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 56/QĐ-BDT ngày 20/6/2019 của Trưởng Ban Dân tộc Thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện Thạch Thất; đại diện thường trực UBND các xã: Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân của huyện Thạch Thất và các thành phần khác có liên quan của huyện Thạch Thất.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Thi, Chánh Thanh tra - Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn quyết định thanh tra, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu cuộc thanh tra và đề nghị UBND huyện Thạch Thất, Văn phòng HĐND&UBND huyện Thạch Thất, UBND các xã tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện Thạch Thất, Chủ tịch UBND các xã vùng dân tộc miền núi của huyện Thạch Thất đều đồng tình và chấp hành Quyết định thanh tra; địa phương, đơn vị sẽ tích cực phối hợp với Đoàn thanh tra trong công tác thanh tra và cho rằng đây là điều kiện tốt để đơn vị, địa phương kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách dân tộc, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn trong thời gian tới./.


Nguyễn Đình Thặng

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

36oC

Độ ẩm: 42%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 10:00:00
ngày 2021-06-19