Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II

  Ngày 06/11/2020, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020.

Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố phía Bắc.

 Trong 02 ngày 24,25/9/2020 tại huyện Ba Vì, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối tượng 4 năm 2020

 Từ ngày 07/9 đến ngày 11/9/2020 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 4 trên địa bàn Thành phố.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025

  Ban Dân tộc thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025

thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 53%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:30:00
ngày 2020-11-29