Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Phát huy vai trò của người có uy tin trong đồng bào DTTS đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 Thành phố Hà Nội có 14 xã vùng dân tộc miền núi với 152 thôn. Từ năm 2011 - 2015 đã bình chọn được 684 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

 

Thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Thông tư Liên tịch số 05/2011/TTLT-UBDT-BTC ngày 16/12/2011 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hằng năm UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Ban Dân tộc thành phố chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ tiến hành rà soát, bình chọn, bầu bổ sung, thay thế người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.


Thành phố Hà Nội có 14 xã vùng dân tộc miền núi với 152 thôn. Từ năm 2011 - 2015 đã bình chọn được 684 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội. Người có uy tín được bình chọn chủ yếu thuộc 3 thành phần dân tộc của thành phố hiện nay (gồm có dân tộc Mường, dân tộc Dao, dân tộc Kinh), trong đó người có uy tín dân tộc Mường chiếm đa số.   Các chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số như: Chính sách cấp không thu tiền báo, tạp chí, tập huấn, tổ chức đi thăm quan, học tập kinh nghiệm một số mô hình phát triển kinh tế, thăm hỏi tặng quà... được thực hiện đầy đủ kịp thời  với kinh phí thực hiện hàng năm trên 1,5 tỷ đồng.

Những năm qua, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, con cháu trong gia đình, dòng họ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Để kịp thời biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua ở địa phương, hằng năm Ban Dân tộc thành phố hướng dẫn các xã dân tộc miền núi tiến hành bình xét, suy tôn người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng. Từ 2011-2014 có 211 lượt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số được Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tặng Giấy khen, đặc biệt tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số các huyện lần thứ II có 35 người có uy tín tiêu biểu được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen và 06 người có uy tín được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

Thực tế đã khẳng định, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đoàn kết vượt khó, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây dựng hương ước, quy ước của địa phương, vận động nhân dân thay đổi các tập tục lạc hậu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tiến bộ, văn minh./. 

Nguyễn Đình Thặng

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 96%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:25:39
ngày 2023-12-12