Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN DÂN TỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

            BAN DÂN TỘC

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN DÂN TỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

HÒM THƯ ĐIỆN TỬ

ĐIỆN THOẠI

1

2

3

4

5

          LÃNH ĐẠO BAN

1

Nguyễn Nguyên Quân

Trưởng Ban

nguyennguyenquan_bdthn@hanoi.gov.vn

0973.907.368

2

Nguyễn Phúc Hải 

P. Trưởng Ban

nguyenphuchai_bdthn@hanoi.gov.vn

0912.047.351

           VĂN PHÒNG

vanphong_bdthn@hanoi.gov.vn

3

Nguyễn Trung Cường

Chánh Văn phòng

nguyentrungcuong_bdthn@hanoi.gov.vn

0967.755.118

4

Đào Tiến Ba

Phó Chánh Văn phòng

daotienba_bdthn@hanoi.gov.vn

0963.410.629

5

Lê Thanh Thắng

Phó CVP

lethanhthang_bdthn@hanoi.gov.vn

0912.172.218

6

Lê Việt Hưng

Chuyên viên

leviethung_bdt@hanoi.gov.vn

0914.281.001

7

Trịnh Tiến Dũng

Chuyên viên

trinhtiendung_bdthn@hanoi.gov.vn

0987.684.686

8

Đặng Thị Thủy

Chuyên viên

dangthithuy_bdthn@hanoi.gov.vn

0912.258.799

9

Dương Thị Chung 

Kế toán

duongthichung_bdthn@hanoi.gov.vn

0936.363.758

10

Trần Minh Toàn

Nhân viên

tranminhtoan_bdthn@hanoi.gov.vn

0904.020.048

11

Nguyễn Chí Minh

Nhân viên

nguyenchiminh_bdthn@hanoi.gov.vn

0912.144.207

12

Lưu Thanh Hà

Nhân viên

luuthanhha_bdthn@hanoi.gov.vn

0985.234.489

13

Nguyễn Thị Thu

Nhân viên

nguyenthithu_bdthn@hanoi.gov.vn

0936.397.268

14

Nguyễn Thị Thanh Hoài

Nhân viên

nguyenthithanhhoai_bdthn@hanoi.gov.vn

0944.689.099

15

Đỗ Đăng Điệp

Nhân viên

dodangdiep_bdthn@hanoi.gov.vn

0974.188.411

16

Phan Tuấn Long

Nhân viên

phantuanlong_bdthn@hanoi.gov.vn

0914.631.739

        PHÒNG NGHIỆP VỤ

pkhth_bdthn@hanoi.gov.vn

17

Trịnh Xuân Tứ

Trưởng phòng

trinhxuantu_bdthn@hanoi.gov.vn

0904.904.551

18

Chu Văn Tĩnh

Phó Trưởng phòng

chuvantinh_bdthn@hanoi.gov.vn

0913.597.697

19

Nguyễn Thị Hải Đường

Phó Trưởng phòng

nguyenthihaiduong_bdthn@hanoi.gov.vn

0943.731.676

20

Nguyễn Thị Kim Nhung

Phó Trưởng phòng

nguyenthikimnhung_bdthn@hanoi.gov.vn

0934.280.179

21

Nguyễn Thị Hồng Thơ

Chuyên viên

nguyenthihongtho_bdthn@hanoi.gov.vn

0912.828.548

22

Đặng Thị Mai Phương

Chuyên viên

dangthimaiphuong_bdthn@hanoi.gov.vn

0914.557.688

23

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên

nguyenthimyhanh_bdthn@hanoi.gov.vn

0914.657.686

24

Nguyễn Đình Thặng

Chuyên viên

nguyendinhthang_bdthn@hanoi.gov.vn

038.494.9548

25

Võ Thị Thanh Bình

Chuyên viên

vothithanhbinh_bdthn@hanoi.gov.vn

0904.490.575

26

Hoàng Thị Mai

Chuyên viên

hoangthimai_bdthn@hanoi.gov.vn

0945.829.784

         THANH TRA

27

Dương Văn Thi

Chánh Thanh tra

duongvanthi_bdthn@hanoi.gov.vn

0912.055.607

28

Lê Trung Biểu

Chuyên viên

letrungbieu_bdthn@hanoi.gov.vn

0915.935.992

BAN DÂN TỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 12, phố Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: 0433.529.138  Fax: 0433.117.277

Email: vanthu_bdthn@hanoi.gov.vn   

Website:www.bandantoc.hanoi.gov.vn


File gửi kèm:
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

14oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 10 km/hkm/h

Cập nhật lúc 13:46:24
ngày 2024-02-24